‘Kind Centraal’ Award voor Kompaan en De Bocht, H.M.Koningin Máxima aanwezig bij uitreiking

Op 3 februari heeft Johnny de Mol, ambassadeur van Het Vergeten Kind, de ‘Kind Centraal’ Award overhandigd aan Lian Smits, bestuurder van Kompaan en De Bocht. Hare Majesteit Koningin Máxima was hierbij aanwezig. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een opvanglocatie, initiatief, groep, persoon of fondsenwervende activiteit die zich buitengewoon inzet voor vergeten kinderen. In Nederland zijn er 33.000 vergeten kinderen die om verschillende redenen in opvangcentra wonen.

Daphne Schreuder, directeur Stichting Het Vergeten Kind:

“Kompaan en De Bocht krijgt de award voor haar brede aanpak van complexe problematiek bij kinderen, vrouwen en gezinnen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling. Kompaan en De Bocht is een bijzondere en unieke opvanglocatie, omdat ze alle vergeten kinderen opvangen: kinderen vanuit jeugdzorgproblematiek, maar ook kinderen die met hun moeder meekomen in situaties van huiselijk geweld én alleenstaande minderjarige asielzoekers. Daarnaast zet de organisatie zich in om de transitie van de (jeugd) zorg naar de gemeenten tot een kans te maken, door in het belang van de kinderen alle kennis te combineren en zich altijd te richten op ‘met betere kansen verder te kunnen’. Kompaan en De Bocht ontvangt de award niet alleen voor de kwaliteit van opvang en behandeling die zij bieden, maar evenzeer voor hun inspanningen in de regio om te voorkomen dat kinderen in de opvang terechtkomen.”

Lian Smits (bestuurder Kompaan en De Bocht):    

“met deze award voelen wij ons gesterkt dat we op de goede weg zijn met onze kijk op veiligheid en ontwikkeling en onze manier van werken. Veiligheid en ontwikkeling zijn voorwaarden om een veilig en zelfstandig leven op te kunnen bouwen. Om als kind op school goed te kunnen functioneren, als ouder je verantwoordelijkheid te kunnen nemen en je kind op te voeden tot een volwassene met eigenwaarde die mee kan in de maatschappij.”

Samenhang jeugdzorg en vrouwenhulpverlening

In de hulpverlening verbindt Kompaan en de Bocht jeugdzorg en vrouwenhulpverlening. Dit draagt bij aan samenhang in de hulp aan alle gezinsleden waarbij oog is voor alle problemen. De hulp is gericht op het versterken van mensen en het doel is een zelfstandig en veilig leven en betere kansen voor de huidige generatie en de volgende generatie. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn bijna altijd uitingsvormen van ellende die al veel eerder te signaleren is en soms al bijna te voorspellen is. Tijdige hulp kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke problemen voorkomen.

Veranderingen in de zorg

De huidige decentralisatie van de (jeugd)zorg biedt kansen op het eerder herkennen en aanpakken van ingewikkelde vragen van kinderen en volwassenen. Ook kunnen de veranderingen bijdragen aan een betere samenwerking tussen organisaties en effectievere hulp. Kompaan en De Bocht zet zich daar voor in samen met de publieke én private partners.

Bezoek van H.M. Koningin Máxima

Na de uitreiking van de award overhandigden kinderen het eerste exemplaar van het boek ‘Spannende Verhalen’ aan H.M. Koningin Máxima. Aan dit boek met verhalen en tekeningen hebben 80 kinderen uit de opvang in Nederland meegewerkt in workshops van Het Vergeten Kind.

Tijdens een rondleiding bezocht Koningin Máxima onder meer een Woezel & Pip voorstelling in de Tovertuin, een workshop voor tienermoeders, luisterde ze naar ervaringen van vrouwen en kinderen en keek hare majesteit naar een hiphop workshop van Het Vergeten Kind voor tieners. Tijdens een rondleiding bezocht Koningin Máxima onder meer een Woezel & Pip voorstelling in de Tovertuin, een workshop voor tienermoeders, luisterde ze naar ervaringen van vrouwen en kinderen en keek hare majesteit naar een hiphop workshop van Het Vergeten Kind voor tieners.

Intentieverklaring: betere omstandigheden voor kinderen in opvang

Bij de aftrap van de Week van Het Vergeten Kind is breed commitment uitgesproken om de situatie van kinderen in de opvang te verbeteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, de Federatie Opvang, het ministerie van VWS en zorgorganisaties waaronder Kompaan en De Bocht hebben onder het toeziend oog van vele kinderen gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend op het Spuiplein in Den Haag. Met deze intentieverklaring committeren zij zich aan de vijf wensen van Het Vergeten Kind om de omstandigheden van kinderen in de opvang te verbeteren en te voorkomen dat zij in de opvang terecht komen. Deze vijf wensen hebben daarmee de status van kwaliteitsnormen gekregen. Over Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht gunt ieder mens een veilig en zelfstandig leven. Kompaan en De Bocht is een fusieorganisatie (2009) tussen twee organisaties: Jeugdzorg en Vrouwenopvang. Met deze fusie zijn de kennis, ervaring en inzichten van de twee werelden bij elkaar gekomen waardoor een totaal aanpak van de problematiek mogelijk is, gericht op alle gezinsleden, voor alle leeftijden en alle leefgebieden. Vanuit deze twee werelden is een manier van kijken en werken ontwikkeld die is gebaseerd op de verbinding tussen opgroei-, opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onveiligheid in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. De doelstelling van Kompaan en De Bocht is: een veilig en zelfstandig leven met optimale kansen voor kinderen en gezinnen. Kompaan en De Bocht werkt bovendien aan een duurzaam effect van hulpverlening: de kansen voor de nieuwe of volgende generatie kinderen en ouders moeten structureel beter worden. De kinderen van nu, moeten niet de risico’s lopen die hun ouders liepen. Om deze doelstelling te behalen werkt Kompaan en De Bocht nauw samen met kinderen, hun ouders, gezinnen en hun omgeving; met gemeenten, zorg- en veiligheidspartners, maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijven en kennisinstituten. De organisatie biedt onder meer specialistische jeugdzorg, vrouwenopvang, hulp na huiselijk of eergerelateerd geweld en pleegzorg.

De Week van Het Vergeten Kind

De ‘Kind Centraal’ Award uitreiking is onderdeel van de Week van het Vergeten Kind.

De Week van Het Vergeten Kind is een initiatief van stichting Het Vergeten Kind en loopt van 29 januari tot 4 februari 2015. Deze week staat in het teken van ‘vergeten’ kinderen in opvangcentra. Nederland telt ruim 33.000 kinderen in opvangcentra. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten of gevlucht zijn en opgroeien in sobere instellingen met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding. Tijdens de Week van het Vergeten Kind organiseert de stichting elke dag een activiteit: Manifestatie ‘Vrolijkste Handtekeningenactie van Nederland’, talkshow ’Vergeten Kind Talks’, openingen van Tovertuinen (verbeterde leef- en speelomgeving binnen of rondom een opvanglocatie), première Het Vergeten Kind Filmfestival, Tour-activiteit, uitreiking ‘Kind Centraal’ Award en het slotfeest. Meer informatie over de Week van het Vergeten Kind via www.hetvergetenkind.nl.

> Lian Smits bij Omroep Brabant, Onder Ons

> Johnny de Mol, ambassadeur van Het Vergeten Kind bij RTL Late Night

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis