Actieplan moet aanpak meisjesslachtoffers loverboys verbeteren

Jeugdzorgorganisaties intensiveren hun hulp aan meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel. De afspraken die ze daarover hebben gemaakt staan in het Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst, dat de Commissie Azough op 8 december presenteerde aan staatssecretaris Van Rijn.

Staatssecretaris-van-Rijn.png

Van Rijn: “We moeten daders van mensenhandel hard aanpakken en de meisjes die hun slachtoffer zijn geworden beter opvangen en behandelen. Met het actieplan van de Commissie Azough kunnen politie, justitie en hulpverleners heel concreet verder aan de slag om dat te bereiken. De kwaliteit van het actieplan is zeker ook te danken aan slachtoffers die hun ervaringen hebben willen delen zodat we zo goed mogelijk weten waar we in de praktijk op moeten letten. We gaan hiermee aan de slag!”

Begin dit jaar namen jeugdzorgorganisaties aangesloten bij Jeugdzorg Nederland (waaronder Kompaan en De Bocht)  het initiatief om de Commissie ‘Aanpak meisjesslachtoffers loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’ in te stellen. Dat deden ze uit bezorgdheid over de bestaande aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek en het groeiend aantal slachtoffers. De Commissie onder onafhankelijk voorzitterschap van Naïma Azough kreeg de opdracht met een actieplan te komen om de effectiviteit van de bestaande aanpak te verbeteren.

Actiepunten

De jeugdzorg gaat onder andere werken aan betere signalering en een registratieprocedure voor minderjarige slachtoffers ontwikkelen. Ook is afgesproken deze meiden voortaan in een  groep specifiek voor meisjes op te vangen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn dit niet te doen. De samenwerking met politie en justitie wordt verder uitgewerkt en er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelingen.

Met de presentatie van haar Actieplan houdt het werk van de Commissie Azough niet op. Ze zal de afspraken die gemaakt zijn met de jeugdzorgorganisaties monitoren en met alle partners het gesprek aangaan om de actiepunten uit te voeren en zo mogelijk te verbreden.

Het rapport vind u via deze link:

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-van-het-NJi-Actieplan-moet-aanpak-meisjesslachtoffers-loverboys-verbeteren

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis