Eerste factsheetsresultaten gepubliceerd onderzoek ‘Hoe gaat het later?’

Foto-Judith-en-Bernadette-tbv-jaarmagazine-CJ-thegem-blog-default

In 2020 zijn Sterk Huis en Combinatie Jeugdzorg, in samenwerking met Tranzo (Universiteit van Tilburg), gestart met een meerjarig onderzoek binnen de jeugdhulp. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de resultaten van hulpverlening voor kinderen en gezinnen, niet alleen bij het afronden van de hulp, maar juist ook daarna. Op deze manier kunnen we beoordelen of de hulp ook op langere termijn effectief is voor gezinnen en of eventuele aanpassingen aan het hulpaanbod nodig zijn. De eerste resultaten zijn bekend met betrekking tot hoe ouders en jongeren vinden dat het bij start van de hulp met hen gaat.

Onderzochte thema’s

Ons onderzoek hebben we gedaan op thema’s als het functioneren van het kind en het gezin, de beleving van ouders over de zwaarte van de opvoeding, en de veerkracht die zowel ouders als kinderen nog ervaren. Deze eerste bevindingen worden beschreven in deze eerste factsheet. In de volgende factsheets zullen de resultaten en conclusies worden gepresenteerd over de effecten die ouders en kinderen ervaren bij het afronden van de hulp, evenals tot 1,5 jaar na afloop van de hulp. Na afronding van het onderzoek zullen we een factsheet publiceren over welke aspecten van de hulp volgens gezinnen bijdragen aan verandering.

Download hier de factsheets

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis