Hulpverlenings organisaties bundelen krachten in de strijd tegen gedwongen jongensprostitutie

Jongens die het slachtoffer zijn van loverboys, mensenhandel en seksueel misbruik krijgen nog onvoldoende aandacht in Nederland. De jongens worden op zeer jonge leeftijd geronseld en hebben onder dwang seks. Hulpverleningsorganisaties Het Kopland, Fier en Sterk Huis hebben een projectplan bij VWS ingediend voor het starten van opvang- en behandelplekken voor deze jongens. De organisatie zijn blij dat minister Grapperhaus de belofte doet dat er vóór de zomervakantie een plan van aanpak ligt om dit soort praktijken tegen te gaan en trekken hierin graag samen met de minister op.

Te weinig aandacht voor jongens
Net zoals meisjes worden ook jongens gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt. Eenmaal gevangen  in een loverboy-, mensenhandel- of crimineel circuit is het moeilijk om hier uit te komen. In tegenstelling tot meisjes, is er voor jongens  geen aandacht of aanbod in een veilige setting. Daar willen Het Kopland, Fier en Sterk Huis verandering in brengen. De instellingen hebben veel expertise bij opvang, behandeling en voorkomen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en zien dat deze problematiek om gespecialiseerde zorg op maat vraagt.

‘Ik zag het meer als win-win situatie
Mo* (18) was slachtoffer van een pooier en woont sinds een halfjaar in de mannenopvang van Sterk Huis. Een aantal jaar geleden vluchtte Mo uit Marokko vanwege dreiging vanuit zijn familie omdat hij homoseksueel is. Een tijd verbleef hij in Rotterdam, waar hij een oudere man leerde kennen die zich voordeed als een vaderfiguur. Waar het begon als een vader-zoon relatie ging dat al snel over in een meer intieme relatie. ‘Ik kreeg altijd dure cadeaus van hem en moest met hem mee naar feestjes’, vertelt Mo. ‘Als ik weigerde stuurde hij vrienden langs die me bedreigden. Dat dit normaal gesproken niet bij een relatie hoort had ik niet door. Ik zag het meer als een win-win situatie.’ Dat Mo niet door had dat de relatie tussen hem en de oudere man meer leek op een machtsverhouding dan een liefdesrelatie is niet gek zegt Karlien, hulpverlener bij Sterk Huis. ‘Het taboe bij deze problematiek is zo groot dat slachtoffers vaak zelf niet door hebben dat er sprake is van seksueel misbruik. Mo vond het heel normaal dat hij elke keer na de seks geld  op zijn bed aantrof. Wij hebben hem laten inzien dat dit echt te ver gaat.’

Organisaties Het Kopland, Fier en Sterk Huis willen dat het taboe op slachtofferschap van jongens en jonge mannen verdwijnt. Medio 2018 wordt er gestart met een opvang- en behandelgroep voor jongens. Een definitieve go voor dit plan volgt na het vinden van financiering.

*de naam van Mo is uit veiligheidsoverwegingen aangepast.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis