Het ontstaan van Sterk Huis

Wat een textielbaron, de Karmelietessen, dr. Keyzer en de Luftwaffe Abwehr met elkaar te maken hebben.

Sinds 1 januari 2018 zijn wij Sterk Huis. Een nieuwe naam voor de jeugdzorg en vrouwenhulpverlening organisatie Kompaan en De Bocht.

Kompaan en De Bocht kwamen in 2009 samen. Het begin van een jonge organisatie. De instanties kennen apart van elkaar een prachtige (en soms roerige) geschiedenis. We gaan meer dan honderd jaar terug in de tijd, om via idealisten en nazi’s uit te komen bij integrale hulpverlening voor het hele gezin.

1900: Maria Teresa Tauscher arriveert in Tilburg. Ze voelt zich geroepen om zich sterk te maken voor verlaten kinderen. Maria opent, met hulp van de Tilburgse bevolking en de Fraters van Tilburg, een eenvoudig huisje voor opvang. Zo ontstaat de oudste rechtsvoorganger van Sterk Huis: het kinderhuis van de zusters Karmelietessen.

1910: Huis in de Bocht wordt in opdracht van een textielfabrikant als landhuis gebouwd aan de Tilburgseweg.

1931: De R.K. Centrale Jeugdorganisatie uit Rotterdam koopt Huis in de Bocht. De media duiden het huis aan als ‘vakantieoord’. Een jaar later vindt het eerste jeugdkamp er plaats.

1933: Op initiatief van dokter Keyzer wordt in Goirle Kleuterheil geopend. De gezondheid van kleuters is een bron van zorgen voor de dokter. Daarom besluit hij het eerste medische kleuterdagverblijf van Nederland op te richten.

1940 / 1945:  Tijdens de oorlogsjaren is eerst de vrouwelijke ‘arbeidsdienst’ in Huis in de Bocht gevestigd. Later verblijven de vrouwelijke militairen van de Duitse Luftwaffe Abwehr er. Na de bevrijding wordt de villa een huis voor ongehuwde moeders en voor vrouwen die zwanger zijn van een bezetter of bevrijder.

1950: Het Sint Josephhuis wordt omgedoopt in het beter bekende Kinderhuis Maria Goretti aan het Wilhelminapark in Tilburg.

1951: Zuster Gabriëla Jansen treedt als invalkracht voor zes weken in dienst bij Huis in de Bocht, maar is er uiteindelijk van 1959 tot 1985 directrice.

1957: Naast Kleuterheil komt het kinderdorp Sint-Godelieve. Voor kinderen met ziektes als astma en diabetes. De Tilburgse architect J. Bedaux ontwerpt het bijzondere complex van gebouwen.

1990: Na een brand wordt Huis in de Bocht verwoest.
Een renovatie volgt.

1996: De Wet op de jeugdhulpverlening, die in 1992 van kracht gaat, stimuleert schaalvergroting met op maat geboden hulp. Kompaan ontstaat na een fusie tussen verschillende instellingen en is een logisch gevolg van het beleid. Een grote organisatie met een breed aanbod is ontstaan.

2009: Kompaan en De Bocht fuseren. De grote kracht is dat hulpverlening aan jeugd en gezinnen nu in één organisatie is gebundeld, zodat integrale hulpverlening aan het gezin kan worden geboden.

2018: Kompaan en De Bocht gaat verder als Sterk Huis. Een naam die veel beter aansluit bij ons werk. Sterk Huis bouwt door aan de krachtenbundeling vanuit jeugdzorg en vrouwenhulpverlening en kan daardoor steeds beter kennis over veiligheid, opgroeien en ontwikkeling combineren. Sterk Huis is er voor iedereen die er op eigen kracht niet meer uitkomt. Een warme en veilige omge­ving om met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen of in tijden van crisis tot rust te komen en hulp te vinden. En te bouwen aan een veilig en zelfstan­dig leven.

Klik hier Voor de geschiedenis van Huis in de Bocht