Het crisisinterventieteam in de praktijk

Dagelijks ontvangt het crisisinterventieteam (CIT) tientallen telefoontjes voor hulp bij crisissituaties en verward gedrag. Een team van professionals van verschillende organisaties zit in de startblokken om direct hulp te bieden. Bij situaties met huiselijk geweld, verwaarlozing of ernstige conflicten gaat het CIT er op af. Zo ook vorige maand, toen het CIT gebeld werd door de Politie:

Het contactcentrum van het CIT wordt ingeschakeld voor een crisissituatie waarbij de politie ondersteuning nodig heeft. Een heftig filmpje waar te zien is dat een jongetje geslagen wordt met een riem door zijn moeder was in de handen gekomen van de Politie. Samen met de politie kwam het CIT ter plaatse. Daar troffen zij in totaal vier kinderen aan. Moeder werd in hechtenis genomen voor verhoor. De vier kinderen werden opgevangen door het CIT. Meteen werd duidelijk dat het een onveilige situatie was in huis. Het jongetje van het filmpje is in paniek en zijn zus dat het filmpje heeft gemaakt geeft aan dat de jongste kinderen van het gezin vaker mishandeld worden. Het jongetje wordt boven gecheckt op lichamelijk letsel. Gelukkig valt dit mee, maar het wordt wel duidelijk dat de mishandeling van het filmpje geregeld vaak voorkomt. 

Trouw zijn aan ouders

De situatie wordt lastiger als de oudste zus in opstand komt. Zij neemt het op voor moeder. Ze geeft aan dat de situatie overdreven wordt en dat er geen sprake is van mishandeling (ze wist niet dat haar zusje een filmpje had gemaakt). De zus is ontzettend loyaal aan haar moeder. Begrijpelijk, de medewerker van het CIT maakt dit vaker mee. Kinderen blijven, ondanks forse mishandeling, vaak trouw aan de ouders. De zus pakt het jongste kind vast en geeft aan dat ze niet mee gaan. Bang voor wat hen gaat overkomen stribbelt ze erg tegen. ‘Niemand gaat ergens heen’.

Traumatische ervaring

Een situatie als deze is ontzettend traumatisch voor kinderen. Moeder is het bijzijn van de kinderen opgepakt door de politie en het wordt nog lastiger als er iemand gaat tegenstribbelen. Als blijkt dat de oudste zus haar vader heeft ingeschakeld die geen ouderlijke macht heeft ontstaat er een acute onveilige situatie. Het CIT gaat samen met de kinderen naar het politiebureau. Daar doet iedereen zijn best om het de kinderen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Inmiddels is het laat in de avond. Stoelen worden aan elkaar geschoven om als bed te dienen. Overal worden dekens vandaan gehaald en de kinderen krijgen wat te eten en drinken.

Het CIT is ondertussen opzoek naar een veilige plek voor de kinderen. Om de kinderen te kunnen plaatsen is er toestemming nodig van de moeder. Die wordt niet gegeven. Moeder werkt niet mee. Dit betekende dat het CIT moest schakelen met de raad van kinderbescherming. Inmiddels was het 00.30 uur. Gelukkig lagen de kinderen te slapen. Uiteindelijk om half twee ’s nachts kregen we een telefoontje van jeugdrechter. De voorlopige ondertoezichtstelling was geregeld en de kinderen konden tijdelijk uit huis geplaatst worden.

Eerder die avond bleek dat er in de regio Noord-Brabant nergens plek was om de kinderen te plaatsen. Een volgende uitdaging voor het CIT: ze moesten op zoek naar een plek waar alle vijf die kinderen samen geplaatst konden worden om half twee in de nacht. Gelukkig bleek er een instelling in Limburg ruimte te hebben waar de vijf zusjes en broertje direct opgenomen konden worden. Een kamer met vijf bedden stond tot hen beschikking. Diep in de nacht vertrok het CIT en de politie richting Limburg om de kinderen veilig onder te brengen.

Over de grenzen heen

Wat maakt deze casus nou bijzonder? Alle partijen die betrokken waren deze dag hebben alles gedaan om het voor de kinderen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze kinderen hebben zeer traumatische situaties meegemaakt. Mishandeling, een moeder die wordt opgepakt en de uithuisplaatsing. Iedereen heeft alles uit de kast getrokken om de schade voor de kinderen te beperken. En dan ga je over grenzen heen die normaal gesproken erg ingekaderd zijn. Alles om het voor de kinderen goed te regelen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis