Handreiking kindhuwelijken en informele huwelijken

Professionals en zelforganisaties kunnen te maken krijgen met slachtoffers van kindhuwelijken, problematische informele huwelijken, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap. Vaak gaan deze huwelijken gepaard met sociale- en psychische problemen bij partners. In extreme gevallen zelfs tot zelfdoding.

In deze handreiking https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2017/06/30/handreiking-kindhuwelijke-en-informele-huwelijken staat alle belangrijke informatie over huwelijken op een rij met handelingsperspectieven voor professionals.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis