Gezinshuisouders gezocht voor Gezinshuis plus

tas van een kind in een gezinshuis

Ouders zorgen het liefst zelf voor hun kinderen en kinderen wonen het liefst bij ouders thuis. Toch komt het voor dat dit niet (meer) mogelijk is. Voor kinderen is het fijn als zij dan mogen opgroeien in een zo’n gewoon mogelijke omgeving, met vaste opvoeders om zich heen die er voor hen zijn. Soms zijn er problemen in de opvoeding en ontwikkeling en is meer nodig dan een gewoon gezin of pleeggezin kan bieden. Bijvoorbeeld omdat een kind een specifieke aanpak nodig heeft. Het gezinshuis plus kan dit bieden. Door de deskundigheid van gezinshuisouders zijn zij in staat goed aan te sluiten bij de ontwikkeling en de specifieke omstandigheden en behoeften van een kind. Kinderen krijgen hierdoor de kans zich op een goede manier te ontwikkelen en toe te groeien naar zelfstandigheid. In een gezinshuis wonen kinderen voor langere tijd.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken enthousiaste, gedreven en deskundige gezinshuisouders die samen met ons willen werken aan de oprichting en het runnen van een gezinshuis voor kinderen met complexe problematiek die behoefte hebben aan intensieve begeleiding. Je hebt een groot hart, doorzettingsvermogen, bent flexibel en stressbestending en je hebt kennis van pedagogiek en psychiatrie en van gedrags- ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Bij voorkeur heb je ervaring als pleegouder of als pedagogisch medewerker op een behandel- of leefgroep. Je bent bereid als professional 24 uur per dag ter beschikking te staan tot kinderen met complexe problematiek.

Je vindt het leuk om samen te werken in een team en wilt de spil zijn in een gezinshuis waar 4 kinderen wonen met ieder een specifieke ondersteunings- en opvoedingsvraag.

Daarnaast ben je ondernemend, het gezinshuis is jou bedrijf waar jij als zelfstandig ondernemer in een franchise constructie in grote mate invloed hebt op de wijze waarop je het gezinshuis runt.

Wat is een gezinshuis plus?

Een gezinshuis plus is een kleinschalige woonvorm waarin gezinshuisouders samenleven met jeugdigen die vanwege problemen in hun ontwikkeling niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. De gezinshuisouders worden in hun dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een klein team van pedagogisch medewerkers. Ook is er een team van behandelaren aan het gezinshuis verbonden.

Door de kleinschaligheid is een individuele benadering en begeleiding nodig en is er ruimte voor aandacht en betrokkenheid van ouders en andere mensen uit het netwerk van de jeugdige.

De problematiek van de jeugdigen is meervoudig en kan uiteenlopen van problemen in de ontwikkeling, psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek, problemen op het gebied van trauma en hechting.

Ontwikkelopdracht

Het gezinshuis plus in oprichting is een gezamenlijk project van jeugdzorgorganisaties in de regio Hart van Brabant en de gemeente Tilburg. Deelnemende organisaties zijn: Sterk Huis, GGz Breburg, Prisma, Amarant en Koraal. Wij hebben als doel om samen met de gezinshuisouders en pedagogisch medewerkers van de deelnemende organisaties een professioneel, veilig gezinshuis te creeeren met een positief opvoed klimaat waar de jeugdigen zich kunnen ontwikkelen tot zo zelfstandig mogelijke volwassenen.

Wonen in een gezinshuis. Hoe is dat?

Anne, 9 jaar
‘Ik woon in een gezinshuis, omdat ik niet thuis kan wonen. Eerst zat ik op de groep en vanaf daar ging ik naar het gezinshuis. Hier in het gezinshuis is het leuk. Ik ben hier met vier andere kinderen we doen hier van alles, we zijn naar Italië geweest. Veel kinderen denken dat het in gezinshuizen niet leuk is en dat iedereen heel streng is, maar dat valt allemaal best mee. Als je niets doet dat niet mag krijg je ook geen straf. Maar niet alles is leuk hoor. Soms krijg je straf. Meestal willen ze helpen en geven ze je nog een kans. En als je straf krijgt heb je het meestal wel aan jezelf te danken.’

Nieuwsgierig geworden?

Ben je enthousiast geworden of heb je vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact op met Hilde Gersjes, manager pleegzorg en gezinshuizen bij Sterk Huis via hildegersjes@sterkhuis.nl. De minimale toelatingseis is een afgeronde MBO niveau 4  pedagogische opleiding (SPW of gelijkwaardig)

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis