Eén uur zonder werkdruk in de jeugdzorg: tijd voor de cliënt

Werkdruk in de Jeugdzorg : Het is 5 voor 12

De jaren na de transitie in de jeugdzorg hebben een zware wissel getrokken op de jeugdzorg, namelijk: enorme administratieve lasten en een zorglandschap dat echt nog niet in evenwicht is. Sterk Huis ziet de aanpak van de werkdruk binnen de jeugdzorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en alleen door samen op te trekken kunnen we de werkdruk echt verminderen.

Meest kwetsbare en gekwetste kinderen

De bezuinigingen en veranderingen sinds de transitie hebben duidelijk hun sporen achter gelaten binnen de jeugdzorg. Ook bij Sterk Huis. De gevolgen zijn dagelijks zichtbaar en voelbaar. Administratieve systemen zijn veranderd en verschillen van elkaar. Daardoor zijn de administratieve lasten voor hulpverleners en de organisatie verzwaard. De complexiteit van de hulpvraagstukken binnen specialistische jeugdzorg zijn toegenomen en de eisen die aan onze jeugdzorgprofessional worden gesteld zijn zwaarder: integrale gezinsproblematiek, expliciet case-management, registratie in beroepsregisters en altijd onder het vergrootglas voor klachten en bezwaren (bij soms tegenstrijdige belangen van cliënten: kinder/ ouders, ex-partners onderling, gemeenten/ cliënten). Daarnaast wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht van onze organisatie en medewerkers. Wij werken 24/7 en 365 dagen per jaar. Dus ook om 3 uur ’s nachts zijn we aanwezig voor cliënten. Sterk Huis neemt haar verantwoordelijkheid als hoog specialistische jeugdzorginstelling. Voor onze meest kwetsbare en gekwetste kinderen en gezinnen.

Werkdruk: waar hebben we het dan over?

  1. zeer complexe hulpvragen
  2. Verantwoordings- en aanbestedingsdruk
  3. Een fair tarief voor hoog specialistische zorg

Klik hier voor meer uitleg

Tot slot

Het is 5 voor 12. De negatieve gevolgen van de langdurig hoge werkdruk binnen de jeugdzorg zijn duidelijk zichtbaar.
– Hoog ziekteverzuim met alle gevolgen van dien
– Medewerkers gaan op zoek naar een baan buiten de Jeugdzorg
– Het imago van de jeugdzorg wordt aangetast
– Werkplezier bij medewerkers verdwijnt omdat ze de cliënt niet voldoende hulp kunnen bieden door de grote administratieve lasten.
– Kwaliteit van zorg staat onder druk
– En de cliënt is uiteindelijk de dupe

Laten we gezamenlijk, dus overheid, gemeenten en organisaties, een plan maken om zaken op orde te brengen. Alleen dan kan de transitie een succes worden. En hier heeft iedereen baat bij. De overheid, gemeenten, jeugdzorgorganisaties onze medewerkers, maar het allerbelangrijkste: de meest kwetsbare kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen uit onze samenleving.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis