De training ‘Traumasensitief onderwijs’ op basisschool De Zuidwester

training

Het team van basisschool De Zuidwester heeft vandaag de training ‘Traumasensitief Onderwijs’ van de Steeds Sterker Academie van Sterk Huis afgerond. Een waardevolle training voor een school die grote uitdagingen kent. De Zuidwester ligt in Korvel, een Tilburgse wijk waar een aantal gezinnen te maken heeft met multiproblematiek. Deze problemen werken ook door in de klas en vragen om iets extra’s en beredeneerd handelen vanuit het gehele team. Dankzij de training kijken leerkrachten voortaan door een trauma sensitieve bril naar de kinderen en ontstaat er meer begrip en rust.

Lotte Algra, leerkracht van groep 1 – 2 op De Zuidwester, deelt haar enthousiasme over de training ‘Traumasensitief Onderwijs’. Na het volgen van een aanvullende training ‘Train de trainer’ dient Lotte nu samen met collega Claire Schilte als vraagbaak voor haar collega’s. “We willen met het hele team op dezelfde golflengte zitten, vandaar dat alle leerkrachten de training hebben gevolgd. Iedereen is positief over de nieuwe aanpak, maar er moeten nog een aantal stappen worden gezet ten aanzien van de implementatie en borging. Daarom vervullen Claire en ik de komende tijd een soort coachende rol, zodat iedereen vertrouwd raakt met de trauma sensitieve werkwijze.”

Achter het gedrag kijken

“Het zou geweldig zijn als iedereen binnen het onderwijs ooit met een trauma sensitieve bril kan kijken”, zegt Lotte. “Het is niet alleen helpend voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Eerder riep het grensoverschrijdende gedrag van sommige kinderen vragen bij mij op. Ik voelde dat ik hier niet altijd grip op had. Waar kwam het gedrag vandaan? Na de training werd me veel duidelijk. ‘Oh, jij zit hoog in je emotie en kan er even niets meer bij hebben. Er moet ruimte voor jou zijn om de emotie te laten zakken.’ Ik kijk nu achter het gedrag van de kinderen, wat veel informatie geeft over het kind en hoe je op dat moment moet handelen.”

Impact

Lotte vervolgt: “Je moet er zijn voor een kind, echt aandacht hebben. Ik wist niet dat dat zoveel impact had. Als je een kind écht ziet en hoort, kan je het verschil maken. Je weet dan ook meteen wat een kind nodig heeft. De ene keer is dat een duimpje in de lucht en de andere keer een dikke knuffel op de gang. Hoe je moet handelen, verschilt per moment en per kind. Daarnaast laat ik ook vaker zien hoe het met mij gaat. Schreeuwen en mopperen helpt niet, maar als je aangeeft ‘Jongens en meiden, het gaat nu even niet zo lekker met mij, dus het zou fijn zijn als jullie stil gaan werken’, maak je echt contact en heeft dat veel meer impact.”

“Als je een kind écht ziet en hoort, kan je het verschil maken. Je weet dan ook meteen wat een kind nodig heeft. De ene keer is dat een duimpje in de lucht en de andere keer een dikke knuffel op de gang.”

Kleine dingen die het doen

Volgens Lotte bestaat er meer rust in haar klas sinds de training. “Doordat je op een andere manier naar de kinderen kijkt, voelen zij zich gezien en gaan ze zich anders gedragen. Er is meer openheid en begrip en daarmee een betere wisselwerking. Waar ik vorig jaar nog mopperde op een kind met de zoveelste woede-uitbarsting, neem ik een kind nu bij de hand. Zo werd er laatst een jongen uit de klas woest om iets kleins. Ik ben toen even met hem naar de gang gegaan, waar hij in mijn armen viel, uithuilde en kon ontladen. Daarna was het goed, want alles mocht er zijn. Als ik ook boos was geworden, was de frustratie alleen maar groter geworden bij hem. Het zijn de kleine dingen die het doen: het geven van de juiste aandacht op het juiste moment.”

Training Traumasensitief Onderwijs

Een kind met een trauma kan zich lastig en onvoorspelbaar gedragen. Zeker als het niet wil praten. De gedragsproblemen leiden vaak tot een negatieve spiraal die de problematiek alleen maar versterkt. Het gedrag is moeilijk te begrijpen en kan in de omgeving leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Hoe ga je daar als leerkracht mee om?

De training ‘Traumasensitief Onderwijs’ van Sterk Huis ondersteunt leerkrachten bij het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, maar ook leerlingen zonder trauma hebben profijt van de aanpak. Bij voorkeur volgen meerdere professionals uit één team tegelijk de training, zoals zorgprofessionals, intern begeleiders en mentoren. Het doel is om de kennis over trauma te vergroten. Zo kunnen leerkrachten het verschil maken voor veel kinderen en ook beter voor zichzelf zorgen in complexe situaties.

De Zuidwester is de eerste basisschool die traumasensitief onderwijs volledig implementeert in het lesprogramma. Met de training leerde het hele team in vier lesdagen wat getraumatiseerde kinderen nodig hebben om zich weer veilig te voelen en weer vertrouwen in zichzelf en anderen te krijgen.

De Steeds Sterker Academie van Sterk Huis

De Steeds Sterker Academie biedt ondersteuning aan interne en externe professionals bij het continu blijven leren, ontwikkelen en innoveren. De trainers van de academie verzorgen samen met hulpverleners en ervaringsdeskundigen uiteenlopende trainingen, opleidingen, gastlessen, voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen, workshops en presentaties. Hierbij gaat het om thema’s als kindermishandeling, huiselijk geweld, complexe scheidingen, veiligheidsplannen, (vroegkinderlijke) traumatisering, loverboys, sexting en eergerelateerd geweld. Meer weten? Bekijk het aanbod van De Steeds Sterker Academie.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis