Brede collectieve-preventieve aanpak

kind kijkt door speelgoed heen

Elk kind verdient een goede start. In de Hervormingsagenda Jeugdzorg 2023-2028 staan de concrete thema’s hiervoor beschreven. De gemeente Heusden loopt voorop met het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) als het gaat om de landelijke beweging naar een brede en sterke basis met verbindende samenwerkingen in wijken. “Het gaat hierbij om een preventieve en waar mogelijk collectieve aanpak”, zegt clustermanager Ilse van Gompel, binnen Sterk Huis verantwoordelijk voor diverse teams die de beweging naar voren maken.

Samenwerking Wonen- en Welzijnsteam (WWT) 

Ilse: “Het JGT maakt deze beweging in samenwerking met het Wonen- en Welzijnteam (WWT), waar ContourdeTwern hoofdaannemer van is. Het JGT en WWT vallen onder het aanmeldpunt ‘Bijeen’, een netwerk van verschillende partijen in Heusden. Het WWT werkt vanuit welzijn en basiskracht in wijken en het JGT vanuit jeugd- en gezinshulpverlening. Dit geeft een sterke basis vanuit het sociale netwerk, het voorliggende veld en het specialistische veld. We willen het juiste doen op het juiste moment, liefst zo collectief-preventief mogelijk om de inzet van individuele specialistische hulpverlening minder nodig te hebben.”

Urgente thema’s

Het JGT en WWT werken samen aan urgente thema’s die vaak voorkomen. Denk aan armoede, jongerenproblematiek en complexe scheidingsproblematiek. “Ouders die op een lastige manier uit elkaar gaan, krijgen vanuit een ‘normaliserende visie’ (scheidingen komen vaak voor) psycho-educatie aangeboden: kennis over scheidingen. In groepssessies leren partners – altijd los van elkaar – onder meer over loyaliteitsconflicten bij kinderen en hoe je je eigen emoties herkent. Ouders leren ook van elkaar. Zo vertelt een vader wat het met hem doet dat hij zijn kind niet mag zien van zijn ex. In deze groep zit een moeder die dezelfde beweging maakt naar haar ex-man. Deze twee mensen horen elkaars perspectief, leren wat het betekent voor de ander en krijgen meer bewustzijn, waarmee het scheidingsconflict mogelijk afneemt of zelfs verdwijnt.”

Intergenerationele problematiek doorbreken

“De mensen van het WWT hebben zicht op de wijken en zien allerlei gezinnen. Als ze signaleren dat een kind het moeilijk heeft, bundelen ze de krachten met het JGT. Andersom betrekt het JGT de collega’s van het WWT als er bijvoorbeeld meerdere Veilig Thuis-meldingen uit een bepaalde wijk komen: speelt er in deze wijk iets wat het geweld verklaart? Het WWT en JGT willen samen intergenerationele problematiek doorbreken. Waar je wieg staat, moet minder invloed hebben op jouw kansen in de maatschappij. De eerste duizend dagen van een kind zijn heel belangrijk. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn essentieel. Dat wil iedere ouder ook graag geven, maar je moet wel weten wat je kunt doen. Ook bij armoede is het belangrijk om geen achterstand bij kinderen te laten ontstaan, onder andere door meedoen en sporten mogelijk te maken.”  

Gelijke kansen

“Samen maken we dus echt die beweging naar voren, naar een sterke en brede basis in wijken, verbonden met huisartsen en scholen. Zo weten we veel beter wat er speelt bij gezinnen, welke maatschappelijke thema’s onze aandacht vragen en hoe we op collectief-preventieve wijze het hele gezin kunnen betrekken en eerder hulp kunnen aanbieden. We willen iedereen gelijke kansen geven, zodat steeds meer kinderen het zonder specialistische zorg redden.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis