1945

Na de oorlogsjaren wordt Huis in de Bocht een opvang voor ongehuwde moeders en voor vrouwen die zwanger zijn van …