1933

Dr. Keyzer sticht het Medisch Kleuter Dagverblijf Kleuterheil, voor kinderen met een zwakke gezondheid.