Verdienen aan Jeugdzorg? Niet bij Sterk Huis, Amarant, GGz Breburg en De Viersprong

Organisaties ervaren schril contrast met aanbieders uit onderzoek Follow the Money

Dit weekend schreven onderzoeksjournalisten van Follow the Money en het Brabants Dagblad uitgebreid over de enorme winsten die sommige private aanbieders van jeugdhulp en dagopvang maken in de regio Hart van Brabant. Wij hebben, net als Amarant, GGz Breburg en De Viersprong, meegewerkt aan het onderzoek van Follow the Money en informatie gedeeld. Omdat we toejuichen dat er gedegen journalistiek onderzoek gedaan wordt naar iets wat ons grote zorgen baart: er zit een weeffout in het systeem, omdat de tariefstructuur niet passend is voor complexe jeugdhulp. Het tarief voor complexe jeugdhulp is te laag, terwijl voor lichtere zorgvormen sprake is van te ruime tarieven. Daardoor zijn er inderdaad aanbieders van lichte jeugdzorg die forse winst maken, terwijl de gemeenten grote tekorten hebben. Wij als aanbieders van specialistische jeugdhulp komen juist financieel tekort waardoor de zorg en behandeling aan kinderen en gezinnen die onze hulp het hardst nodig hebben in het gedrang komt.

Negatief rendement

Sterk Huis maakt absoluut niet het rendement, dat een aantal ambulante organisaties in onze regio wél maakt. Sterk Huis werkt dan ook vooral op het gebied van complexe jeugd- en gezinshulpverlening. Aan vormen van behandeling die vragen om 24/7-bereikbaarheid en -inzet, en om flexibiliteit en maatwerk in hulpverlening. Veel zorg en behandelingen bieden we aan kinderen en gezinnen waar veel tegelijk speelt; die te maken hebben met zogenoemde complexe problematiek.

Rendement Sterk Huis

Het rendement van Sterk Huis schommelt sinds de nieuwe Jeugdwet tussen -4,3% (2015) en +1% (2019), gemiddeld was het rendement de afgelopen vijf jaar -1,8%. Helaas is er geen lineair stijgende lijn zichtbaar.

In deze periode van begrotingen opstellen, maken we ons meer zorgen dan ooit. Want het is (voor een aantal van ons opnieuw) enorm ingewikkeld om deze sluitend te krijgen, dat laten bovenstaande cijfers zien, èn ook om 2020 niet in de rode cijfers af te sluiten.

Schril contrast

De private organisaties, die hoge rendementen maken, zeggen vaak dat ze dat kunnen, omdat ze  “het zo efficiënt organiseren en dat dat het verschil is met grote organisaties”.  Ze noemen niet dat  zij vooral kinderen en gezinnen met lichte problematiek bedienen en dat gezinnen en kinderen met complexe vragen bij andere organisaties zoals Amarant, GGz Breburg, De Viersprong en Sterk Huis terecht komen. Zorg en behandeling die vanwege de complexiteit nu eenmaal meer kost.

Niet in één hokje

Een kind of gezin past vaak niet in één categorie hulp, in één bepaald ‘hokje’; het gaat vaak om een combinatie van problematiek op het gebied van GGz, ondersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking en/of jeugd- en opvoedproblemen. Amarant, GGz Breburg, De Viersprong en Sterk Huis hebben dan ook vaak elkaars expertise nodig. Wij durven het aan met gemeenten één opdracht af te spreken, maar dan moeten we wel samen de uitgangspunten ontwikkelen en de grote administratieve lasten waar wij, net als gemeenten zelf, mee te maken hebben drastisch inperken. Onze boekhouding hebben wij geopend voor de onderzoeksjournalisten, en openen wij ook graag voor gemeenten.

Wat willen wij?

De jeugdzorg die specialistische organisaties als wij in onze regio bieden, staat onder druk. Het is noodzakelijk dat onze organisaties uit de stress van de slechte financiële cijfers komen. Maak onderscheid in tarieven en budget tussen jeugdhulp bij lichte problematiek enerzijds en specialistische jeugdhulp anderzijds. De perverse prikkel dat je met eenvoudiger werk veel geld kunt verdienen, moet eruit. Toets op resultaten en de inzet. Stop met de verspilling van inzet in administratieve processen en maak in samenwerking tussen gemeenten en deze cruciale organisaties een stevig basis met een heldere visie  voor duurzame kansen voor kinderen en gezinnen. En zie dat complexe problematiek om andere hulp en om meer inzet op preventie vraagt: in toenemende mate spelen armoede en onveiligheid een belangrijke rol.

Van follow the money, naar follow the child.

 

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis