Training Signs of Safety

clienttrainingen

Er zijn nog 4 plaatsen beschikbaar voor de training Signs of Safety. De training zal worden gegeven door Petra Roozenboom.

Wat is Signs of Safety?

‘Signs of Safety’ is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire kan uitbreiden. Bron: NJI

Welke data vinden de trainingen plaats?

De training duurt 3 dagen:

 • 15 september
 • 26 september
 • 18 oktober

Alle trainingen zijn van 9.30 tot 16.30 uur

Wat houdt de training in?

Dag 1 Partnerschap aangaan met de cliënt en zijn (in)formeel netwerk

 • Veiligheid
 • Systeemgericht werken, hoe krijg je een betrokken netwerk
 • Vervolg Framework, o Harm Matrix o statements formuleren + veiligheidsdoelen
 • Zes Praktijk elementen van Signs of Safety
 • Partnerschap ontwikkelen en aangaan
 • De conferentie

Dag 2 Praten met kinderen

 • Drie Huizen, hoe ga je vanuit Signs of Safety in gesprek met kinderen als het gaat om het bespreken van zorgen en krachten en hoe dat om te zetten naar het veiligheidsplan
 • Words and pictures: Uitleg aan kinderen wat er is gebeurd waardoor hulpverlening betrokken is & uitleg aan kinderen van het veiligheidsplan
 • Veiligheidshuis

Dag 3 Veiligheidsplan

 • Stappen voor het maken van een veiligheidsplan
 • Vijf punten voor een effectief veiligheidsplan
 • Traject uitwerking waardoor zowel de werker als het gezin weet wat de tijdlijn is en wat ervan ieder verwacht wordt.

Welke locatie vinden de trainingen plaats?

De trainingen zullen plaatsvinden bij Sterk Huis. Het adres is: Rillaerse Baan 75, 5053 EA Goirle.

Wat zijn de kosten voor de training?

395,- euro per persoon

Aanmelden voor de training? Neem contact op met Annemarieraes@sterkhuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis