Thuis blijven wonen

logo's organisaties

Follow the Money heeft een artikel gepubliceerd over een casus binnen de pleegzorg, die speelde in 2019. In dit artikel worden Jeugdbescherming Brabant en pleegzorgorganisatie Sterk Huis als betrokken zorgpartijen genoemd. Dit statement is een gezamenlijke reactie van deze partijen op het artikel. Het verhaal gaat over een aantal voogden die de keuze verdedigen om op kerstavond 2019 twee kinderen uit een pleeggezin onder politiebegeleiding uit huis te laten plaatsen.

Zoals Follow the Money weet kunnen Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis niet inhoudelijk ingaan op deze zaak. Dat vervolgens de situatie eenzijdig wordt belicht is erg jammer. Er wordt selectief gequote uit twee zorgvuldige, onafhankelijke onderzoeken. Het artikel bevat onjuistheden en mist door ons aan Follow the Money in een gesprek én in tekst aangegeven nuances. Dat is schadelijk voor de betrokkenen en het dient op geen enkele manier hún belang.

Uithuisplaatsing alleen als er echt geen andere oplossing is

Voorop gesteld, Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis accepteren nooit dat er geweld wordt gebruikt tegen kinderen. Elk kind heeft het recht om warm en veilig op te groeien en te ontwikkelen in een liefdevol gezin: Bij acuut ernstig geweld is een uithuisplaatsing vaak een aangewezen maatregel. Een uithuisplaatsing heeft ook altijd grote gevolgen voor kinderen en ouders. Het is daarom een maatregel die alleen ingezet mag worden als er ècht geen andere oplossing mogelijk is.

Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis waren op de hoogte van de moeilijkheden in dit gezin. Daarover had een goede afstemming moeten plaatsvinden met alle betrokkenen. En een grote beslissing als een uithuisplaatsing doe je altijd in overleg. Jeugdbescherming Brabant en Sterk Huis hebben achteraf zelf melding gedaan bij de inspectie en gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Daar kwamen verbeteracties voor beide organisaties naar voren, die we direct hebben opgevolgd. In het inspectierapport staan ook verbeterpunten over het handelen van de voogd. Daar vinden we in het artikel niets over terug.

Maatschappelijk debat

De casus uit dit artikel is uit 2019, en speelt zich af vóór het maatschappelijke debat over uithuisplaatsingen dat scherp is geworden door de toeslagenaffaire en gesloten jeugdzorg. Een scherp debat over de langdurende en negatieve gevolgen van uithuisplaatsen en doorplaatsen van kinderen. In ons vakgebied waren de gesprekken al eerder gestart. Over de noodzaak om heel goed om te gaan met ingrijpende maatregelen. Dat ouders een kans moeten krijgen dat kinderen thuis kunnen opgroeien en ontwikkelen. Niet altijd perfect, maar wel thuis.

We zien in de praktijk dat de vraag ‘het is moeilijk, we hebben hulp nodig’ uit angst vaak niet wordt gesteld. Omdat ingrijpen dreigt. Daarmee gaat de kans op het vinden van een oplossing binnen het gezin voorbij. Dat moeten we zien te voorkomen.

Met hart en ziel

De mensen bij onze organisaties zetten zich elke dag met hart en ziel in voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Dat is moeilijk werk. Je bent continue afwegingen aan het maken wat de beste beslissingen zijn en welke impact die hebben. Altijd met het belang van het kind voorop. Als organisatie ondersteunen wij hen daarbij en blijven we altijd scherp op ons eigen handelen.

Ouders en pleegouders zijn mensen zoals jij en ik, gewone en ook hele bijzondere mensen. Pleegouders stellen hun leven open om het kind van iemand anders een warme en veilige plek te geven. Deze kinderen hebben allemaal een achtergrond waarin veel is gebeurd en hebben vaak een rugzak. Pleegouders zijn geen professionals, maar nemen wel de taak en de verantwoordelijkheid op zich om deze kinderen een thuis te bieden. Dat kan een moeilijk taak zijn en zij verdienen daarbij alle steun en vertrouwen die ze kunnen krijgen.

Wij hebben tijdens het gesprek met Follow the Money de maatschappelijke context van het debat over uithuisplaatsingen met de journalist en de hoofdredacteur proberen te delen. Dit artikel draagt volgens ons niet bij aan waar de werkelijke verbetering zit. Dat is in onze ogen namelijk dat we met elkaar in gesprek moeten gaan over moeilijkheden bij opvoeden, en over wat er nodig is om het goed te laten gaan in gezinnen. Misschien niet perfect, maar wel goed op de plek waar kinderen thuis zijn.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis