Steeds meer complexe scheidingen

voeten van kind en vader

Het aantal scheidingen in Nederland blijft verder toenemen: bijna 40% van alle huwelijken eindigt in een echtscheiding. Bij Sterk Huis zien we dat zowel het aantal vechtscheidingen als de complexiteit van scheidingen toeneemt. Vaak is de ruzie tussen de ouders al zo geëscaleerd dat het niet realistisch is om nog verandering te verwachten. Het gevolg hiervan is dat ouders elkaar niets meer gunnen en de kinderen de dupe worden.

Jaarlijks gaan in Nederland de ouders van ongeveer 70.000 minderjarige kinderen uit elkaar. Ruim 7000 scheidingen worden gezien als een complexe scheiding of vechtscheiding. Ouders hebben dan aanhoudende, ernstige conflicten en verliezen het belang en welzijn van hun kinderen uit het oog. Naar schatting hebben jaarlijks tussen de 10.000 en 14.000 kinderen ernstige hinder van de scheiding van hun ouders.

Gevolgen voor kinderen

Bij een scheiding kunnen verschillende problemen of strijdpunten ontstaan doordat de ex-partners tegenover elkaar staan, zonder bereidheid tot toegeven of concessies. Dit kan leiden tot een langdurige scheiding en veel verdriet. Een veelvoorkomend strijdpunt is de omgang met de kinderen, waarbij ouders de regeling boycotten of elkaars ouderlijk gezag proberen te ontnemen. Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders en mogen nooit als machtsmiddel worden gebruikt. In complexe scheidingen verliezen kinderen vaak hun eigen behoeften uit het oog doordat ze zich volledig richten op de wensen van hun ouders. Want kinderen willen bijna altijd allebei hun ouders blij zien.

Soms is het zo dat er serieus  geweld was in een gezin. En zijn kinderen bang voor één van de ouders.  Soms beschuldigen ouders elkaar van misbruik of mishandeling. En soms doen ouders zich veel beter voor dan het eigenlijk is. Bij dit soort scheidingen is het cruciaal om zorgvuldig te werk, en specialistische hulpverlening te bieden.

Aanmeldstop

Op dit moment hebben we bij Sterk Huis door de forse toename van complexe scheidingen te maken met een forse wachtlijst. Wij streven er altijd naar om binnen zes weken de start- en analyse fase te beginnen. Op dit moment is de wachtlijst zo lang dat we dat niet meer kunnen garanderen. We hebben moeten besluiten dat verwijzers géén cliënten meer kunnen aanmelden. We werken met man en macht om de wachtlijst te verkleinen. Dat doen we door efficiency in de werkwijze te vergroten en door nieuwe collega’s te zoeken.

Bij Sterk Huis werken we met een verplichte groepstraining voor we starten met de hulpverlening. Deze groepen, apart voor beide ouders, zijn er om het eerste bewustzijn op wat je gedrag doet, wat een scheiding doet te bespreken. De ouders kunnen deze training samen doen met een vertrouwenspersoon (familie, vriend of vriendin).

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis