Terugblik verkiezingsdebat jongeren & onderwijs

Op 21 maart vinden er in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen worden er vaak debatten gehouden. Een mooi moment voor de politieke partijen om zich te presenteren. Zo vond er op 7 maart in Tilburg ook een debat plaats. Georganiseerd door kennisnetwerk SJS, de Tilburgse studentenraad en Fontys Hogeschool Pedagogiek met als onderwerp jongeren & onderwijs. Met een zaal vol geïnteresseerde jongeren en politieke partijen barste het debat los.

In het gebouw van Fontys Hogeschool Pedagogiek verzamelden alle prominente politieke partijen in Tilburg voor het debat. Veel partijen hadden een jongere uit de kieslijst naar voren geschoven om het debat aan te gaan, maar ook Erik de Ridder, Marcelle Hendrickx en 50plus lijsstrekker Henk van Tilborg waren aanwezig. Allen met een duidelijke missie, de aanwezige jongeren overtuigen om voor hen partij te stemmen.

Na een korte voorstelronde van de partijen werd door Jesse, de dagvoorzitter, het publiek bevraagd of er al eventuele vragen waren voor de aanwezige partijen. Ondanks dat het debat zich vooral richtte op jongeren werd de eerste vraag gesteld door een man van 50 plus. “Jullie staan voor onderwijs en werk. Tilburg kent een hoog aantal laaggeletterden. Hoe willen jullie als politiek daar meer aandacht aan besteden?”. D66 reageert: “Er zijn in Tilburg ongeveer 4000 laaggeletterden. We gaan pas tellen vanaf 18 jaar. We zien dat deze mensen moeilijk meekomen en ongezonder leven. Er moet extra geld naar taalonderwijs om dit aantal terug te dringen”. Ook CDA en Lokaal Tilburg beamen de noodzaak van een extra investering. Lokaal Tilburg brengt een project uit Amsterdam in. Daar wordt aan studenten gratis huisvesting aangeboden wanneer ze 10 uur per week ouderen taalles geven. Jesse vraagt aan de zaal of de studenten hier interesse in zouden hebben. Hierop wordt unaniem positief op gereageerd met de groene stembriefjes.

Marleen Graumans van hulpverleningsorganisatie Sterk Huis mag na de vragen vanuit het publiek het spits afbijten met de eerste stelling. “Op welke wijze gaat uw partij de samenwerking voor, door en met jongeren verbeteren?” Groen Links geeft aan dat zijn de partij de verbinding zoekt met studentenorganisaties en jongeren. De beleidsstukken van de partij worden samen met hen geschreven. Lokaal Tilburg wil de jongeren beter ondersteunen door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Meer maatwerk leveren en één regisseur, één gezin. VVD denkt bij jeugd ook aan de ouders. Het gezin moet centraal staan volgens Niels van Stappershoef. “Zorg dat je van het begin af aan faciliteert wat de mensen nodig hebben. Niet met te veel verschillende instanties, maar met één aanspreekpunt voor jeugd door samenwerking”. Vanuit het publiek komt de vraag “Hoe stimuleren de partijen meer samenwerking binnen jeugdhulp?” Niels geeft aan “Het is opvallend om te zien dat er meer dan 15% van de jeugd in Tilburg hulpverlening nodig heeft in de weg naar volwassenheid. Belangrijk hierbij is dat er gezamenlijk geholpen moet worden. Het kind staat centraal”. D66 reageert hierop dat er ontzettend hard in Tilburg wordt gewerkt aan een goede jeugdhulp. “80% gaat al goed, 20% nog niet.” Het gaat om het samenspel tussen school, jeugdhulp en de ouders”. Het CDA geeft aan dat we onszelf de vraag moeten stellen: “In wat voor stad wil ik wonen en mijn kinderen op zien groeien?”

Het eerste debat van de middag gaat tussen de PVDA en VVD. Zij krijgen de stelling: De gemeente moet meer investeren in kinderen/ jongeren die opgroeien in armoede. Een stelling waar beide partijen het volmondig mee eens zijn. PVDA wilt graag de meedoen regeling uitbreiden. VVD wilt naast een investering voor de kinderen ook het probleem bij de ouders aanpakken. Zorg ervoor dat je mensen stimuleert om uit de bijstand te komen. Zorg voor een salaris waar mensen voor willen werken én investeer in schuldpreventie.

CDA en GroenLinks mogen in debat over de verhouding studenten en de overige bevolking in Tilburg. De studentenpopulatie groeit. Hoe kunnen beide groepen prettig in Tilburg blijven wonen? GroenLinks is blij dat Tilburg een studentenstad is. “Maar zorg er ook voor dat de studenten in Tilburg willen blijven wonen. Investeer in een bruisende stad en behoudt je starters”. Het CDA geeft aan dat er voldoende woningen moeten komen. In een wijk waar studenten, starters en de 35 plussers door elkaar wonen.

Vanuit dit debat komt de volgende stelling: Braindrain is een groot probleem in Tilburg en moet worden voorkomen. Elke partij krijgt weer 1 minuut om te reageren op de stelling. 50 Plus geeft aan dat er meer werkgelegenheid moet komen in Tilburg. Er moeten meer banen op HBO en WO niveau komen. Links Offensief pleit voor een goed leefklimaat. “Je houdt mensen in een stad waar de klimaat goed is. Als er cultuur en groen is. En zorg voor een goede verbinding met het OV”. GroenLinks merkt op dat de braindrain de laatste jaren al steeds minder wordt. Hij ziet het mede door zijn omgeving. Steeds meer starters zijn trots om in Tilburg te wonen. D66 geeft aan dat het helemaal niet erg is als starters ‘even’ weg gaan. “We willen dat mensen levenslang leren, wonen en werken. Dat hoeft niet allemaal in één stad samen”. VDD beaamt “Wij leiden in Tilburg toptalent op. Dat zij de hele wereld over gaan moet ons trots maken. Je moet er voor zorgen dat mensen die willen blijven ook kunnen blijven”

Na deze stelling gingen de partijen in debat over: Als je 18 wordt binnen de jeugdhulp of pleegzorg betekent dit niet dat je geen hulp meer nodig hebt, de gemeente moet zorgen dat hulp van jongeren doorgezet kan worden, en achter de schermen de financiering regelen. Links Offensief geeft aan dat iedereen recht heeft op hulp, óók na je 18 jaar. Vooral bij Pleegzorg moet dit een voorwaarde zijn. En blijf jongeren die 18 worden aanmoedigen om hulp te vragen. Als wethouder van jeugdhulp geeft Marcelle aan dat er afgelopen jaren ontzettende goede stappen zijn gezet om de grens -18/18+ te vervagen.

De middag wordt afgesloten met een stemming. Met bijna meer dan de helft van de stemmen wint D66 het jongeren & onderwijs debat.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis