SPUK-gelden toegekend aan Sterk Huis voor verkleining behandelgroepen

kind speelt met zand

Een kind dat (even) niet meer thuis kan wonen is het laatste wat je wil. Maar wat als het niet anders kan? Dan bied je het kind een plek waar het zichzelf mag zijn en gezien wordt. Een plek waar het kind alle veiligheid en warmte krijgt en bij binnenkomst hoort: wat fijn dat jij er bent. Bij Sterk Huis zijn we bezig met een transformatie van onze 24/7 behandelgroepen. Deze transformatie richt zich enerzijds op de verkleining van de behandelgroepen. En anderzijds op een stevige ontwikkeling van ‘zo thuis mogelijk wonen’ voor kinderen die niet thuis kunnen gaan wonen.

Met de toekenning van de SPUK gelden krijgen we bij Sterk Huis de kans om de behandelgroepen te verkleinen naar een zo thuis mogelijk en kleinschalige behandelgroep voor kwetsbare kinderen: waarbij een opname zo kort, systemisch en traumasensitief wordt ingericht.

Toekenning SPUK-middelen

De SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Sterk Huis kwam in aanmerking voor een eenmalige subsidie voor de aanpassing van de behandelgroepen naar kleinere groepen. Er is een uitgebreide subsidie-aanvraag met plan van aanpak ingediend, en op basis daarvan is er iets meer dan één miljoen euro toegekend voor de verbouwing van twee behandelgroepen van Sterk Huis, aan de Rillaersebaan in Goirle.

Ook tijdens het verblijf op een behandelgroep zo veel mogelijk verbinding met thuis houden

De behandelgroepen maken we kleiner en de behandeling intensiever en meer integraal waarbij de scheiding tussen de behandelgroep en het thuisfront zo veel mogelijk verdwijnt. In plaats van kinderen volledig op de behandelgroep op te nemen, wordt nu gekeken naar hybride-vormen waarbij er een stevige verbinding met de ouders/opvoeders blijft bestaan. Ouders worden steeds intensiever betrokken bij de behandeling, vanuit het inzicht dat het voor het gezin en het kind essentieel is dat het hele gezin meegenomen wordt in de behandeling. Dit maakt de kans op ‘weer thuis wonen’ zo groot mogelijk. Vaak ontwikkelt gedrag van een kind zich mede in reactie op de situatie die er in het gezin is. De behandeling verschuift steeds meer richting thuis, het hele gezin is betrokken en ouders zijn vaker aanwezig op de behandelgroep. Deze verandering vraagt om een multidisciplinaire en systemische benadering, waarbij alle interventies op elkaar worden afgestemd. Deze intensivering van behandeling vraagt om kleinere groepen met minder groepsdynamiek en meer rust en stabiliteit. We zijn heel blij dat we dat met door de toekenning van de SPUK gelden kunnen realiseren.

Volgende stap

Het verkleinen van de behandelgroepen is een van de stappen in de transformatie van de 24/7 behandelgroepen bij Sterk Huis. Binnen deze transformatie ontwikkelen we ook een Very Intensive Care (VIC)behandelgroep. Dit is een specifiek traject dat ontwikkeld wordt voor kinderen en gezinnen met multiproblematiek. Deze kinderen vertonen complex gedrag dat zeer ontwrichtend is, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Het VIC-traject is bedoeld voor maximaal drie kinderen en is gericht op een intensieve samenwerking met de GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) en LVB (Licht Verstandelijke Beperking)-sector.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis