Congres specialistische kennisontwikkeling

Op 30 mei aanstaande organiseren Fier en Kompaan en De Bocht een congres over gespecialiseerde kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel. Een brede vertegenwoordiging van zorg- en veiligheidspartners, gemeenten, ministeries, collega-instellingen in (jeugd)zorg en vrouwenopvang, verwijzers, onderzoekers en cliënten gaan met elkaar in gesprek. Kompaan en De Bocht en Fier bieden landelijk specialistische functies in het kader van loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld en mensenhandel. Kompaan en De Bocht en Fier hebben, samen met veiligheids- en zorgpartners, gemeenten, ministeries en cliënten, ervaring opgedaan en lessen geleerd die van belang zijn voor doorontwikkeling. Reflectie op het eerste jaar van de transitie leidt tot de vraag hoe in algemene zin specialistische kennisontwikkeling vorm moet krijgen in een gedecentraliseerd stelsel. Wat zijn ervaringen en vragen in Nederland en wat kunnen we op dit thema leren van de decentralisatie in Denemarken?

In ons nieuwe stelsel werken gemeenten, wijkteams, huisartsen, zorg- en veiligheidsinstanties nauw samen in het organiseren van zorg en jeugdhulp. Daar waar sprake is van complexe problematiek of grote veiligheidsrisico’s hebben de gemeenten besloten tot het benoemen van een aantal landelijk toegankelijke arrangementen. Deze landelijke afspraken, zoals de transitiearrangementen in het jeugdstelsel en de afspraken in het kader van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties, worden op het moment geëvalueerd. Dit is een goed moment om stil te staan bij de toegevoegde waarde van de landelijk specialistische functies en met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe je op een duurzame manier innovatie van zorg en doorontwikkeling van kennis organiseert in een decentraal stelsel van hulpverlening. Wat is de ervaring met de landelijke functies op gebied van complexe eerproblematiek, jeugdprostitutie en mensenhandel tot nu toe? Wat kunnen we leren van andere sectoren en andere landen? En wat betekent dit voor maatschappelijke vraagstukken in de toekomst?

Meer informatie en aanmelden: https://www.kennisontwikkelingcongres.nl/

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis