‘Samen voorbij verslaving’

‘Samen voorbij verslaving’ wil verslaving onder jongeren aanpakken met een gezamenlijke, integrale aanpak door jeugdzorg, verslavingszorg en ervaringsdeskundigheid. In onze laatste Nieuwsbrief is al aandacht besteed aan dit project van Kentra24 en Kompaan/De Bocht. Vorige week hielden Irene Dijkstra (hoofd Kentra24) en Anneleen Jongsma (gedragswetenschapper Kompaan/De Bocht), vergezeld door NK-ervaringswerker Noël Linnartz, in Tilburg een pitch om de subsidieaanvraag verder toe te lichten. Met succes: er werd een vervolgsubsidie toegekend om een proeftuin in te richten. Voorafgaand aan deze pitch was er op 27 september in Tilburg al een presentatie op het jongeren-event “Dear future are you inspired enough”. Daarin werd het belang van intern ondernemerschap benadrukt om de proeftuin ‘Samen voorbij verslaving’ bij meerdere instellingen op de kaart te krijgen. Klik hier voor het verslag van dat event (zie pagina 5). In onze laatste Nieuwsbrief is al aandacht besteed aan dit project van Kentra24 en Kompaan/De Bocht.

Vlnr: Noël,  Anneleen en Irene

De pitch vond plaats in Tilburg en werd georganiseerd door het Midden-Brabantse Innovatienetwerk Jeugd, een samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. In Buurthuis de Poorten waren zo’n tachtig vertegenwoordigers van die gemeenten, jeugdzorg, jongerenwerk en onderwijs aanwezig. Irene en Anneleen hielden hun pitch aan de hand van een powerpointpresentatie en interviewden aansluitend Noël over de mogelijkheden en het belang van ervaringswerk. In totaal werden er acht projecten gepitcht waarover gestemd kon worden door een vierkoppige vakjury. Ook alle aanwezigen hadden een stem. Uiteindelijk werden vijf subsidieaanvragen gehonoreerd, waaronder die van ‘Samen voorbij verslaving’.

Met de subsidie wordt het mogelijk het project een vervolg te geven in de vorm van een proeftuin. Daarmee willen Kentra24 en Kompaan/DeBocht Samen voorbij verslaving verder doorontwikkelen, naar een hoger plan tillen en de effectiviteit vergroten. Met als uiteindelijke doel dat het project ook in andere regio’s binnen en buiten Brabant geïmplementeerd kan worden. Om die doelen te realiseren wordt een begeleidingsteam geformeerd. Daarin hebben zitting een vertegenwoordiger van de academische werkplaats van Tranzo (UvT), een beleidsambtenaar en wethouder van een van de negen gemeenten, een bestuurder vanuit de jeugdzorg en een bestuurder vanuit de verslavingszorg.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis