Ouders met een rugzak

pleeggezin-gezocht

Joyce en Lysanne werken bij Sterk Huis als ambulant medewerker binnen het team Veiligheid Voorop (voorheen Signs of Safety). Bij Veiligheid voorop wordt er niet alleen gekeken naar wat er niet goed gaat, maar juist ook wat wél goed gaat en waar de krachten liggen. Dat maakt dat je samen kan werken met ouders en hun (informele) netwerk.

‘Zo hadden we laatst een casus waarbij veel problematieken samen kwamen, vertelt Joyce. Dit was bij een gezin met een dochter van één jaar, waarbij de spanningen thuis soms hoog opliepen. De ouders hadden beide een flinke rugzak vanuit het verleden en hun eigen problematieken, wat soms flink kon botsen’. Het lukt de ouders niet altijd rekening te houden met elkaar en dat zorgt voor onbegrip richting elkaar, waardoor ruzies ontstaan. Sommige ruzies lopen hoog op en helaas is de dochter daar getuige van. Vanwege het rugzakje van de ouders krijgen zij beide hulpverlening. Maar deze hulpverlening is gericht op enkel de moeder of vader, maar nog niet als voor hen als gezin. Daar brachten Joyce en Lysanne verandering in.

Veiligheidsplan

Er was al eerder een veiligheidsplan opgesteld, maar deze was niet uitvoerbaar genoeg voor de ouders. Door de ouders in hun kracht te zetten, erkenning te geven en te benadrukken wat wél goed gaat hebben Joyce en Lysanne ervoor gezorgd dat de ouders vertrouwen kregen in zichzelf en in de hulpverlening. Ze hebben sámen een veiligheidsplan opgesteld, waardoor deze nu wel uitvoerbaar is voor de ouders. Ook het informele netwerk heeft hierin een belangrijke rol gekregen.

Samenwerking

De ouders zijn het erover eens dat er iets moet gebeuren. De zorgen om het gezin zijn terecht en ze willen niet dat hun dochter schelden als normaal gedrag gaat zien. Ze zijn bang dat ze dit misschien op latere leeftijd overneemt. Inmiddels werken alle betrokkenen goed samen, zowel formeel als het informele netwerk. Iedereen deelt dezelfde zorgen, alle neuzen staan dezelfde kant op en er wordt gewerkt aan een plan. Zo wordt het plan een plan van en voor de ouders in plaats van vanuit de hulpverlening.

Veiligheid voorop

‘Veiligheid voorop’ is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt. Het doel van de werkwijze is dat het kind (weer) veilig kan opgroeien in het gezin. Samen met het gezin ontwikkelt de hulpverlener een veiligheidsplan. De hulpverlener stelt dit plan op met behulp van oplossingsgerichte vragen, waarmee sterke kanten van het gezin en uitzonderingen op de problemen zichtbaar worden, zodat het gezin zijn gedragsrepertoire kan uitbreiden.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis