Ontwikkelingen Pleegzorg binnen Sterk Huis

cijfers-sterkhuis-pleegzorg

Sterk Huis biedt al tientallen jaren pleegzorg aan in de regio Hart van Brabant en is sinds 1 april 2020 ook actief in regio West Brabant Oost. Er zijn veel ontwikkelingen geweest door de jaren heen. We innoveren continue. Pleegzorg en gezinshuizen zijn een belangrijke schakel in de visie ‘zo thuis mogelijk wonen en behandelen’. Zo vindt Sterk Huis een goede samenwerking met andere partners belangrijk. Het netwerk is in die samenwerking een belangrijke partner. We nemen je mee in onze ontwikkelingen.

Wonen doe je thuis

Bij Sterk Huis vinden we dat kinderen het beste kunnen opgroeien in het eigen gezin of in een zo thuis mogelijke woonsituatie. Een (pleeg)gezin biedt de meeste kansen voor een kind om zich zo te ontwikkelen tot een volwassene met een kansrijk leven. ‘Wanneer kinderen tijdelijk niet thuis kunnen wonen dan is de behandeling zo gezinsgericht en kortdurend als mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan een pleegzorg of een gezinshuis, maar wanneer nodig ook een behandelgroep.’ zegt Hilde Gersjes, Clustermanager bij Sterk Huis.

‘Als een kind tijdelijk of voor een langere periode niet thuis kan wonen, proberen we zijn of haar ouders en eigen netwerk zoveel mogelijk bij de behandeling en de nieuwe woonsituatie te betrekken. Veel kinderen die in een gezinshuis wonen gaan regelmatig een weekend of een aantal dagen in de vakantie naar huis of naar iemand anders uit het eigen netwerk.’

Voorafgaand aan de start van een behandeling wordt met de ouders besproken dat het belangrijk is dat zij intensief betrokken blijven bij het verblijf en de behandeling. Dit vergroot de kans op een succesvolle behandeling en snelle terugkeer naar huis. ‘We kijken ook steeds beter of een deel van de behandeling ook in de thuissituatie plaats kan vinden, waarbij we ervoor zorgen dat ouders en het kind daar op een goede manier in begeleid worden.’

Informele zorg

Bij informele zorg wordt er een beroep gedaan op het sociale netwerk van mensen. Iemand die informele zorg biedt is geen professional maar kan bijvoorbeeld familie zijn, de buurvrouw, een kennis maar het hoeft niet per se een bekende te zijn van het kind. Informele zorg kan je als ouder of pleegouder zelf regelen, maar soms is de situatie te lastig of is het netwerk te klein waardoor het fijn is als je hier hulp bij krijgt.

‘Bij pleegzorg zien wij regelmatig kinderen die uit huis worden geplaatst. Ik heb mezelf altijd bewust de vraag gesteld: wat is hieraan vooraf gegaan? Hadden mensen signalen kunnen zien? Zijn er mensen uit het eigen netwerk van de kinderen betrokken geweest? Hadden we deze uithuisplaatsing of crisissituatie kunnen voorkomen? zegt Marieke van Doremalen, Werving en PR Pleegzorg. Sterk Huis is samen met de Gemeente Tilburg en Contour de Twern aan het kijken hoe informele zorg beter ingezet kan worden.’

Door beter gebruik te maken van informele zorg kunnen zowel de ouders als de pleegouders ontlast worden en ondersteuning krijgen. Het mes snijdt dus aan twee kanten. ‘Door twee keer in de week een middag met je buurjongen naar de speeltuin te gaan, kan al zoveel betekenen voor ouders en pleegouders. Door deze manier van ondersteuning kan je ervoor zorgen dat kinderen thuis bij hun ouders of pleegouders kunnen blijven wonen.’

Maatjes project

Een vorm van informele zorg is het Maatjes project binnen Sterk Huis. Als maatje ga je minimaal één keer per maand iets leuks doen met een kind bij Sterk Huis. Naast de hulpverlening die het kind krijgt, is er ook ruimte, is warmte, aandacht, tijd en begrip. Even geen hulpverleningsgesprekken, maar iemand die er speciaal is voor het kind of jongeren. Om samen te lachen en samen plezier te hebben.

Kindgericht werven

Er is een tekort aan pleeggezinnen, waardoor sommige pleegkinderen te lang moeten wachten op een geschikt pleeggezin. ‘Een manier om deze tijd te verkorten is door kindgericht te werven. Bij kindgericht werven wordt er, net als bij informele zorg, allereerst in het netwerk van het kind/ouders gekeken naar een passend pleeggezin. Kan er iemand in het netwerk ondersteunen? Hoe kunnen we het netwerk benutten? Wie zou er iets voor het kind kunnen betekenen? We zoeken echt op maat. In de praktijk betekent het dat biologische ouders, kinderen, buren, leerkrachten etc. worden ingeschakeld bij het zoeken van een geschikt pleeggezin. Met deze manier van werving willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk hetzelfde blijft voor het kind. Zo kan het kind naar dezelfde school en sportvereniging blijven gaan. De omgeving is voor het kind al bekend en vertrouwd. Daarnaast zijn de biologische ouders actief betrokken bij het zoekproces naar een fijne plek voor hun kind’ vertelt Marieke.

Lukt het niet in de directe omgeving dan wordt er breder geworven. Een manier van kindgericht werven is door het gebruik van social media (Facebook en Instagram). Via ‘Jolanda en Vivian zoeken een pleeggezin’ werven Jolanda en Vivian op een laagdrempelige manier pleegouders. Regelmatig wordt er via deze weg een profiel van een kind geplaatst. Als het profiel aanspreekt kunnen pleegouders hier op reageren.

Samenwerking gemeente

Een goede samenwerking met gemeente is erg belangrijk. Een kleine aanpassing op maat kan al veel impact hebben. Marieke noemt een goed voorbeeld: ‘Op het moment dat er kinderen in een netwerkgezin in een andere gemeente worden geplaatst, betekent dit dat het netwerk verantwoordelijk is om de kinderen naar school te brengen. Als je werkt aan het terugkeren naar de ouders thuis, dan is het belangrijk dat kinderen naar dezelfde school kunnen blijven gaan. Soms is het niet mogelijk om elke dag een half uur naar school te rijden en weer terug. We hebben toen met de gemeente schoolvervoer kunnen regelen. De gemeente keek naar het belang van het kind, en niet naar de gangbare afspraken’ aldus Marieke.

Verbinding met wijkteams

In de Week van de Pleegzorg heeft Sterk Huis op 9 november de eerste inspiratiesessie Pleegzorg samen met medewerkers van de Toegang. Tijdens deze sessie wordt gekeken naar wat pleegzorg nu precies is. Welke rollen en taken vallen hiermee samen? Via welke route kan je een pleegkind aanmelden? Wat kunnen verwijzers van de pleegzorgprofessionals verwachten? Wat kan je als verwijzer zelf doen en waarom moet je soms zo lang wachten voordat er een geschikt pleeggezin is? Met de uitkomsten van inspiratiesessie gaan we aan de slag.

Vragen?

Heb je een inhoudelijke vraag? Twijfel je of pleegzorg past? Hoe kan ik pleegzorg bespreekbaar maken? Vraag het onze experts Jolanda en Vivian. Bel naar 013 530 94 00 of mail naar matching@sterkhuis.nl.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis