‘MIJN ANDERE THUIS’

Gids pleegzorg.png

De stem van jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen

Op donderdag 29 oktober presenteerde Stichting Kinderpostzegels Nederland samen met jongeren uit pleeggezinnen en gezinshuizen ‘Mijn Andere Thuis’, in aanwezigheid van Kinderombudsman Marc Dullaert . Dit is een baanbrekend instrument waarmee uit huis geplaatste jongeren hun stem kunnen laten horen aan gemeenten zodat het beleid beter aan kan sluiten bij de behoeften van deze jongeren. Gemeente Leiden doet de aftrap op 29 oktober in het Kinderrechtenhuis.

Gemeente Leiden is de eerste gemeente die Mijn Andere Thuis in gebruik neemt. Dit instrument is ontwikkeld door Kinderpostzegels samen met een groot aantal partners uit het jeugdhulpveld. Mijn Andere Thuis bestaat uit een set met tools, bestaande uit een app, een film en een website. Via de app kunnen jongeren zich uitspreken over thema’s die voor hen van belang zijn. In de film vertellen jongeren uit pleeggezinnen en gezinshuizen over wat ze bijvoorbeeld vinden van de term pleegkind, wat een veilig thuis betekent en wat een goede voogd kenmerkt. Hiermee krijgen gemeenten een monitoringsinstrument in handen waarmee ze, door werkelijk naar jongeren te luisteren, hun beleid kunnen optimaliseren.

www.mijnanderethuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis