Mendoo – Hulp bij huiselijk geweld voor mens en dier

Mendoo

Wat is Mendoo?

Mendoo biedt een tweeledige praktische oplossing: Ten eerste zet Mendoo zich in om opvanglocaties te stimuleren mensen mét huisdieren toe te laten. Mendoo ondersteunt deze opvanglocaties en de mensen die daar wonen en werken bij de verzorging van de huisdieren en de vragen daaromheen. Mendoo heeft expertise op het gebied van dieren en de Vrouwenopvang heeft de kennis over de cliënt. Mendoo streeft ernaar dat meer en meer opvanglocaties hun deuren voor huisdieren openen zodat het hebben van een huisdier geen belemmering meer vormt voor het vluchten uit een onveilige (geweld)situatie.

Ten tweede richt Mendoo zich op de mensen die naar een opvang gaan waar tot op heden geen huisdieren worden toegelaten. Van deze mensen worden de huisdieren tijdelijk bij pleeggezinnen ondergebracht, zodat zij naar de opvanglocatie kunnen. Op het moment dat de persoon de Vrouwenopvang verlaat, een veilige woonomgeving heeft en het dier de nodige zorg en aandacht kan bieden, gaat het huisdier weer terug naar de persoon. Wij streven ernaar dat steeds meer opvanglocaties huisdieren zullen toelaten. Desalniettemin zal Mendoo met pleeggezinnen blijven werken in de toekomst, dienend als vangnet voor de huisdieren die om verschillende redenen niet mee kunnen naar de opvang.

Waarom is Mendoo belangrijk?

Huisdieren zijn erg populair in Nederland. Bijna 60% van de huishoudens heeft één of meerdere huisdieren. Vaak worden huisdieren gezien als maatje, als steun, als waardevol lid van het gezin. Geweldig, maar wat als een persoon haar huisdier moet achterlaten om aan huiselijk geweld te ontsnappen en deze persoon weet dat haar huisdier het volgende slachtoffer zal worden?
Helaas krijgen nog steeds veel mensen te maken met dit dilemma. Er blijkt een sterke relatie te bestaan tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Deze relatie uit zich op verschillende manieren: het geweld tegen dieren kan een onderdeel zijn van het huiselijk geweld. Ook kan het geweld tegen huisdieren een voorspeller zijn van later gewelddadig gedrag naar gezinsleden.
Veel mensen die mishandeld worden en in het bezit zijn van een huisdier, stellen hun vlucht uit omdat ze hun huisdier niet willen achterlaten. Uit onderzoek blijkt dat mensen met huisdieren gemiddeld 52 weken later hulp zoeken dan mensen zonder huisdieren. Mensen mogen hun huisdieren namelijk vaak niet meenemen naar de opvanglocaties. De huisdieren blijven achter en lopen onnodig veel risico in de situatie van huiselijk geweld. Huisdieren kunnen worden ingezet als chantagemiddel en/of er blijft contact tussen dader en slachtoffer met betrekking tot het huisdier.

Waarom moet Sterk Huis aangesloten zijn bij Mendoo?

Sterk Huis merkt dat veel mensen niet naar de veilige opvang willen, omdat ze hun huisdier niet willen achterlaten. Vaak hebben deze personen een klein netwerk en/of geen veilig of steunend netwerk beschikbaar dat het huisdier kunnen opvangen. Hierdoor blijft de persoon in een onveilige situatie met alle nodige risico’s en gevolgen van dien. In samenwerking met de gemeente is gebleken dat een samenwerking met Mendoo cruciaal is.

Wat zijn de ervaringen met Mendoo?

Er wordt snel geschakeld wanneer er een vraag is voor opvang van een dier. Daarbij heeft Mendoo de nodige kennis en expertise wanneer het gaat om dierenwelzijn. Ook heeft Mendoo een groot netwerk Nederland breed met onder andere dierenasiel, gastouders, politie, gemeentes, etc.

De toekomst van Mendoo

Mendoo wil in de toekomst een nazorgtraject aanbieden, voor mensen/eigenaren die uit het project zijn. Er wordt dan onder andere gekeken hoe de situatie is, of de omstandigheden zijn verbeterd en hoe het gaat met dier en eigenaar. Eventueel gebeurt dit in overleg met de ambulante hulpverlening vanuit de vrouwenopvang. Mendoo blijft zich inzetten om de communicatie en samenwerking tussen maatschappelijke instellingen, zoals maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, psychiatrie, woningbouw, wijkagenten en gemeentes te verbeteren. Op deze manier kan een terugkeer van een cliënt in de maatschappij succesvol worden bewerkstelligd.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis