Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt

def_3_schommell

LKHA start online campagne: Herkenbaar?

Door vroegtijdig te signaleren van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland kunnen professionals veel leed bij jongeren en vrouwen voorkomen. Jaarlijks worden er jongeren gedwongen te trouwen en kinderen, vrouwen en jongeren achtergelaten in het buitenland. Het Landelijk Knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) zet zich daarom in voor meer bekendheid bij professionals, zodat zij beter in staat zijn de signalen en risico’s op te merken.

Online campagne: Herkenbaar?

Door de inzet van een LinkedIn-campagne geeft het LKHA meer bekendheid over de problematiek die schuilgaat achter huwelijksdwang en achterlating en de rol van de professional. Diny Flierman, manager LKHA: ‘Huwelijksdwang en risico’s op achterlating zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Door professionals alert te maken dat ook zij in hun werk iemand kunnen treffen die mogelijk slachtoffer is of wordt en welke stappen ze dan kunnen zeten, hopen we meer mensen te helpen en huwelijksdwang en achterlating te voorkomen.’

Signaleren

Professionals uit verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, jongerenwerk, wijkteams, en politie hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van deze vormen van geweld. Zij kunnen het verschil maken door op tijd in actie te komen en daarmee het vertrek naar het buitenland te voorkomen. Om professionals hierbij te ondersteunen heeft het LKHA een toolkit ontwikkeld met tips voor het voeren van een gesprek, het herkennen van signalen en (contact)informatie van de organisaties die slachtoffers in Nederland en het buitenland kunnen helpen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis