EVA en Zahir

“In Nederland werken gemeenten, veiligheids- en zorginstanties nauw samen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Situaties van eergerelateerd geweld zijn vaak erg complex en de risico’s zijn groot. Om deze reden is een landelijk erkend aanbod van gespecialiseerde kennis en veilige opvang en behandeling voor jongeren en hun families ontwikkeld: Eva en Zahir. EVA (Kompaan en De Bocht) en Zahir (Fier) zijn kleinschalige (crisis)opvang- en behandelvoorzieningen voor meisjes van 12 tot en met 23 jaar die te maken hebben met een vorm van eergerelateerd

geweld en dreiging van eerwraak. In de afgelopen zeven jaar vingen Kompaan en De Bocht en Fier meer dan 800 slachtoffers op.

Omdat EVA en Zahir een landelijke functie hebben, kunnen verwijzers uit het gehele land hier terecht: gemeenten, scholen, wijkteams, huisartsen, politie, Openbaar Ministerie. In overleg met de verwijzer wordt bekeken of opvang en hulpverlening buiten de regio noodzakelijk is; en wordt teruggeleid naar de regio van herkomst zodra de risico’s zijn afgewend. EVA en Zahir werken nauw samen met specialisten van het Openbaar Ministerie en het LEC. Uiteraard kunnen ook meiden en jongens zelf contact opnemen.”

Lees meer in de folder Eva en Zair

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis