Door onze ervaring weten we wat er nodig is

kinderen tieners in zetel tv kijken 2

Sterk Huis is bezig met het opzetten van een nieuwe kleinschalige woonvorm in de Reeshof in Tilburg. Aan ervaren gezinshuisouders Rob Schoenmakers en Irene Wilthagen is gevraagd om hierbij te helpen. We zochten ze op in hun gezinshuis Welthuis om alles te horen over de plannen.

 

Huiselijk wonen als een gezin

De nieuwe wooneenheid is een kleine, huiselijk woonvorm voor vier kinderen in de leeftijd van 11 tot 21 jaar. Het verschil met een gezinshuis is, dat deze jongeren kampen met complexe problematiek, waardoor de stap naar een gezinshuis of fasehuis voor hen te groot is. Het zijn jongeren die doorstromen uit een behandelgroep van Sterk Huis, maar wel 24/7 begeleiding nodig hebben. Irene: “Voor deze kinderen is een gezinshuis nog een te grote overgang, maar het is wel de bedoeling dat ze landen in een wijk, naar school gaan, gaan sporten en vriendjes mee naar huis kunnen nemen. Dat ze meer een thuis krijgen. Deze woonvorm gaat dus wel echt draaien als een gezin.”

 

Een gewoon leven leiden

Rob vertelt dat ze helpen met het zoeken naar begeleiders, of ‘opvoeders’ zoals hij ze liever noemt. “Omdat het om een woonvorm gaat die draait als een gezin, zijn we op zoek naar duizendpoten die naast begeleiding ook samen met de kinderen gaan koken, eten en huiswerk maken, zoals in een gezin ook gebeurt. Wij zullen in het begin helpen bij de opstart. Hoe ga je met de kinderen om? Hoe combineer je dat met het gezinsleven? Daarnaast zijn we het gezicht naar buiten toe. We zijn het vaste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de school en gaan dan ook naar ouderavonden en dergelijke. Voor de buitenwereld zijn wij de eerste contactpersonen en daarvoor is ook nauw contact met de opvoeders erg belangrijk.” Therapeutische zaken laten Rob en Irene bij Sterk Huis. “We zullen ons vooral richten op de dagelijkse dingen: het landen in de wijk, school, sporten, vrienden over vloer, dat de buren je kennen,” licht Irene toe. “Deze jongeren hebben veel meegemaakt. Het belangrijkste is dan ook dat ze vertrouwen krijgen, dat ze zoveel als mogelijk een gewoon leven mogen leiden. Dat ze geen uitzondering zijn in de klas. De opvoeders fungeren daarbij als een soort veilig baken en wij zijn altijd in de buurt.“

 

Niet per definitie zorgmedewerkers

“Dat er nog niets is en we vroeg betrokken zijn, vind ik echt heel leuk,“ aldus Rob. “De mooiste uitdaging is ook het zoeken naar geschikte mensen. Het wordt geen groep, zoals we die nu al kennen bij Sterk Huis. We zoeken mensen die de opvoeding op zich willen nemen, maar die ook huishoudelijk werk willen doen. Begeleiders zijn dan ook niet per definitie zorgmedewerkers er kunnen ook zij-instromers solliciteren. Het moet meer een mix zijn. En de groep opvoeders moet klein blijven, om dat vertrouwen te creëren.” Irene vult aan: “Het is leuk om hierin mee te denken. Door onze ervaring weten we goed wat er nodig is.” Naast de invulling van de vacatures, hebben Rob en Irene ook contact met de aannemer. Rob: “Het pand moet ook geschilderd worden en dergelijk. Ook gaan we de roosters voor de opvoeders maken en heb ik bijvoorbeeld contact met de gemeente Tilburg. Het is een heel nieuw concept. We weten dat er vier kinderen komen, maar er is nog niet bepaald wie dat zijn. Irene en Rob zijn erg enthousiast: “Doordat de kinderen bij ons nu wat ouder zijn, hebben we wat meer lucht. Het is fijn dat we vanaf de opstart kunnen helpen.”

 

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis