Bewust bezig zijn met seksualiteit kan preventief werken

kiki

Kiki Veenstra is als docent in opleiding werkzaam op De Berkenschutse in Heeze. Ze is leerlingbegeleider op deze school voor speciaal onderwijs en volgt de opleiding Omgangskunde bij Fontys. Ze vertelt over haar ervaring bij de specialisatie Seksualiteit, die gegeven wordt door Jesse en Margot van de Sterk Huis Academie.

Kiki: “Ik heb gekozen voor deze specialisatie, omdat het één van de onderwerpen bij Burgerschap is die je als docent moet kunnen geven. Ook vind ik het een belangrijk thema waarin ik me wilde verdiepen.” Het meest waardevolle wat ze tijdens deze bijeenkomsten geleerd heeft, zijn handelingsaanzetten en praktische zaken die ze kan gebruiken: “Je leert een pedagogische reactie te geven bij grensoverschrijdend gedrag en wat grensoverschrijdend gedrag is, maar ook wat gezond seksueel gedrag is. We hebben verschillende casussen besproken en daar konden we dan onze mening over geven. Maar we bespraken ook wat dat met onszelf doet.”

Eigen lessenserie

Kiki vertelt dat ze op basis van wat ze aangereikt heeft gekregen een eigen lessenserie maakte. “Ik begon met de leerlingen kennis te laten maken met het onderwerp, de begrippen leren kennen en vervolgens hebben we besproken dat iedereen vanuit zijn eigen achtergrond en cultuur een mening heeft die er mag zijn, maar dat hier bijvoorbeeld ook dingen over in de Grondwet staan en dat we het ook op school belangrijk vinden dat we onze mening altijd respectvol geven. Het helpt als je kennis hebt van de theorie en vanuit daar het gesprek aan kan gaan.”

Volgens Kiki is het belangrijk dat docenten hier kennis van hebben: “Op school besteden we veel aandacht aan Paarse Vrijdag en hebben we een GSA (Gender and Seksuality Alliance): iedereen moet zich thuis voelen op school, ongeacht wie je bent en op wie je valt. In mijn lessenserie heb ik een filmpje laten zien over genderdiversiteit. Daarop volgde een voorbeeld van een leerling uit de klas, wat veel losmaakte en voor begrip zorgde. Op een aantal leerlingen na zeiden ze na afloop allemaal ‘Het maakt niet uit op wie je verliefd bent, je mag zijn wie je bent.’ Ook wanneer leerlingen zich niet blootgeven, ze hierover na laten nadenken is al een grote stap. Ik wil aan de voorkant aangeven wat gezond is en wat niet, zorgen dat ze hier kennis over hebben. Ik wil ook dat ze weten dat je er mag zijn, ongeacht jouw seksuele voorkeur en genderidentiteit. Bij grensoverschrijdend gedrag wil ik ze uitnodigen om het daar over te hebben, zorgen dat ze hulp zoeken.”

Preventieve werking

Zelf kennis hebben is daarbij noodzakelijk, vervolgt Kiki: “Als je te weinig weet van gezond seksueel gedrag en grensoverschrijdend gedrag, is het lastig daar les over te geven. Als we op school bewust bezig zijn met het thema seksualiteit, kan dat preventief werken. We zien nog steeds dat mensen buitengesloten worden en er ongelijke behandeling is. Beeldvorming is belangrijk, maar zeker ook het accepteren van ieders mening. Het gaat om kinderen in een leeftijd waarin ze zoeken naar ‘Wie ben ik?’. Ik zou iedere docent Burgerschap aanraden zo’n specialisatie of training te volgen. Wat Jesse en Margot steeds vertelden: ‘Er is geen goed of fout, je hebt je eigen perspectief en neemt jouw eigen opvoeding mee, maar dit is wat de theorie hierover zegt’. Ik kan nu op een ander niveau over seksualiteit praten. Ervoor zorgen dat de kinderen hun eigen oordeel vormen en hen leren over de wet gelijke behandeling.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis