Basiskracht in Goirle

Jozien aan het werk website.png

Bron: Brabantsdagblad 31-12-2016

door: Kim Spanjers

Als de moeder van het meisje haar had achtergelaten bij de kinderopvang dan huilde ze nog heel lang. Diep ongelukkig, leek het meisje. De juffen van de opvang vonden het vreselijk, maar ze wisten niet goed wat te doen. “Een kind huilt nooit zomaar. Ik probeer dan samen met de pedagogisch medewerker te zoeken naar een oplossing. Kan het aandacht zijn, heeft ze heel veel moeite met loslaten? Als we nou eens proberen om haar heel dichtbij te houden, dat ze een beetje mee dweilt met de juf. Dat hielp”, zegt Jozien Sleutjes.

Vroegsignalering

Het is een voorbeeld van de zogenoemde ‘vroegsignalering’ waarvoor Jozien Sleutjes en haar twee collega’s van Kompaan en De Bocht worden ingehuurd door de gemeente Goirle.

Ook volgend jaar gaan gespecialiseerde pedagogisch medewerkers van Kompaan en De Bocht, zoals Sleutjes, op scholen en kinderopvangadressen in Goirle kinderen tot zes jaar helpen. Om gedragsproblemen op school zo vroeg mogelijk in de kiem te smoren, is Aandacht voor Basiskracht in het leven geroepen. “Zo helpen we tientallen kinderen per jaar. Soms heel intensief, soms is een advies bij het koffieapparaat al genoeg”, zegt Sleutjes.

Er simpelweg zijn voor de kinderen en voor vragen van ouders en leerkrachten, zo omschrijft Sleutjes het werk van haar en haar collega’s. De drie pedagogisch medewerkers observeren in klassen en groepen. “We kijken heel klein, heel gericht. Wij hebben vanuit onze ervaringen bij Kompaan en De Bocht zoveel aan kennis in onze rugzak zitten, daar maken we gebruik van.”

De huilende peuter is maar een voorbeeld. Veel meer nog gaat het om gedrag dat opvalt en een probleem kan zijn of worden. Een meisje dat extreem angstig is. Of een jongetje dat zijn klasgenootjes knijpt en slaat. Dat om het minste of geringste explosief kwaad wordt. Sleutjes: “We kijken dan samen met de leerkracht en ouders wat zo’n jongetje nodig heeft. Stapje voor stapje. Voor het jongetje hebben we bijvoorbeeld een speelplan gemaakt. Hij bleek geholpen met meer structuur.”

Op het eerste gezicht lijkt het project van Kompaan en De Bocht te botsen met een functie van interne begeleiding, IB’ers, die scholen ook in huis hebben om leraren te begeleiden als ze ergens tegenaan lopen. Toen de pilot Aandacht voor Basiskracht startte, was het inderdaad even zoeken naar de juiste vorm. “We zijn een aanvulling. We leggen de lijntjes. Schakelen waar nodig IB in of maatschappelijk werk, overleggen altijd met de ouders. We gaan zelfs thuis begeleiden, als dat nodig is. Vanuit Kompaan en De Bocht hebben we ook de kennis in huis voor heel complexe problemen.”

Resultaten

Uit een onderzoek is nu gebleken dat kinderen gebaat zijn bij extra preventieve aandacht. Een van de doelstellingen van het project is dat er minder kinderen doorstromen naar het speciaal onderwijs en de jeugdzorg. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat het geval is. De resultaten zijn wel positief, zo is uit interviews met ouders en leerkrachten gebleken. Het project is in 2013 gestart op een aantal scholen en locaties voor kinderopvang in Goirle. Het college van B en W heeft besloten om hier structureel geld voor uit te trekken.

Wij hebben bij Kompaan en De Bocht zoveel aan kennis in onze rugzak zitten, daar maken we gebruik van.

‘Ik gun iedereen een Jozien, we kregen het gevoel dat ze er speciaal voor ons was’

Dat de gemeente Goirle structureel geld uittrekt voor het project Aandacht voor Basiskracht, Susan Bouwens kan het alleen maar toejuichen.

“Ik gun iedereen een Jozien op school.” Als ouder was Bouwens er enorm mee geholpen. Niet omdat haar zoon was opgevallen, maar omdat de Goirlese zelf naar Sleutjes stapte voor hulp.

“Jozien voelt als ‘een van ons’. De grote kracht van dit project is dat Jozien veel op school is. Je kunt haar gewoon even in de gang aanspreken.”

Bouwens klopte aan voor hulp omdat ze zag dat haar zoon ander gedrag vertoonde dan zijn leeftijdgenootjes. Als iemand zou zeggen, dan moet je naar Kompaan en De Bocht gaan, dan zou die drempel behoorlijk zijn geweest.

“Ik hoefde geen drempel over om bij Jozien aan te kloppen. Ze zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt.” Voor ouders zal het herkenbaar zijn: je wilt dat je kind zich lekker voelt op school. En het liefst natuurlijk dat hij of zij het heel goed doet daar.

Omdat de medewerkers van Kompaan en De Bocht gevraagd en ongevraagd meekijken, is de drempel om hen in te schakelen heel laag, weet Susan Bouwens. “Je krijgt die extra aandacht waar je dan behoefte aan hebt. Natuurlijk is er een consultatiebureau, maar dat is een momentopname. Een Intern Begeleider is er op school voor zorgvragen van leerkrachten. Jozien nam alle tijd om naar ons te luisteren. Wij kregen het gevoel dat ze er speciaal was voor ons.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis