Acht organisaties in jeugdzorg dragen samen de opschaling van innovatief mentorconcept

Een jongere met zijn JIM aan tafel in gesprek

Het succesvolle initiatief Jouw Ingebrachte Mentor (JIM) schaalt op naar landelijk niveau, gedragen door acht partnerorganisaties in de jeugdzorg en stichting JIMwerkt. De feestelijke lancering van de uitbreiding ‘JIMpact’ wordt op 14 juni a.s. bekrachtigd in het Eemklooster in Amersfoort. Projectleider Els Bijman: “De mentor uit de eigen omgeving van de jongere heeft een vertrouwd karakter, laten we dat waarderen en groot maken en de positie van de professional her definiëren.”

In 2016 lanceerde stichting JIMwerkt het principe van JIM: ‘Jouw Ingebrachte Mentor’. Het idee is simpel maar effectief: een kwetsbare jongere draagt zelf iemand aan die zich beschikbaar maakt voor begeleiding en hulp. Deze ‘JIM’, krijgt op zijn of haar beurt begeleiding door relevante professionals. “Het grote positieve effect van de aanpak van JIM is dat de mentor iemand is die de jongere kent en vertrouwt,” vertelt Els Bijman.

JIMpact maakt JIMs overal beschikbaar

Na enkele jaren van regionale initiatieven en samenwerkingen, komt het concept vanaf 14 juni landelijk beschikbaar met JIMpact: een samenwerking tussen JIMwerkt en nu al acht gevestigde organisaties in de jeugdzorg. Uit de acht samenwerkende organisaties worden trainers geworven die op hun beurt weer professionals zullen trainen om te werken met de JIMaanpak.

‘Met 3.000 professionals elke jongere een JIM’

De doelstelling is om zo circa 3.000 professionals op te leiden, wat voldoende zou moeten zijn om voor een grote groep jongere die te maken krijgen met jeugdzorg, een JIM te kunnen begeleiden. Els Bijman: “Samenwerken met een JIM, dat vergt een omslag voor professionals in de zorg voor jongeren. De JIMs treden op als ambassadeur voor de jongere; staan hem of haar bij, samen en naast de ouders; in de omgang met school, wijkteams, de jeugdhulp eventuele andere betrokken instanties.”

Acht organisaties

De deelnemende organisaties zijn verspreid over Nederland en kennen een verschillend werkgebied. Het zijn Enver, Levvel, entrea lindenhout, iHUB , Via Jeugd, Wij Groningen, Youké en Sterk Huis. Met andere organisaties zijn gesprekken gaande. ‘Werken met JIM verankert duurzamere zorg in het netwerk. Zo zijn minder professionals nodig, omdat formeel en informeel elkaar versterkt’ vertelt Mariënne Verhoef, bestuurder bij Levvel.

Hoopvolle ontwikkeling voor jeugdzorg

“We zien dat de JIMaanpak zowel uithuisplaatsingen helpt voorkomen als verkorten,” legt Els Bijman uit. “De JIMs zijn natuurlijk een stabiele factor in de eigen omgeving van kwetsbare jongeren. De jeugdzorg krijgt de laatste jaren veel kritiek, onder andere op de versplintering van de dienstverlening waardoor de jonge cliënten zo veel verschillende hulpverleners zien. Daar is de JIM een effectieve compensatie tegen.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis