Hulp bij tienerzwangerschap blijft nodig

Betere voorlichting en toegang tot hulpverlening en -opvang voor (aanstaande) tienermoeders blijft noodzakelijk, ondanks het relatief lage aantal tienerzwangerschappen in Nederland. Dat concludeert kennis- en adviesbureau JSO in haar onderzoeksrapport ‘Voorlichting, hulp en opvang aan tienermoeders in beeld’ dat 22 december naar de Tweede Kamer is gestuurd door staatssecretaris Van Rijn (VWS).

“Zelf zou ik niet snel hulp vragen”

Tienermoeders zijn puber en ouder tegelijk: een combinatie van twee ingrijpende levensfases. Het is daarom extra belangrijk om de tiener én de baby passende ondersteuning te bieden, zeker wanneer er sprake is van een kwetsbare of moeilijke thuissituatie. Tienermoeders geven aan dat zij zelf niet snel aan de bel trekken voor hulp. Reden te meer voor gemeenten om te zorgen dat zij hun tienermoeders in beeld krijgen om de juiste voorlichting en passende hulp te kunnen bieden, concludeert JSO.

Landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid

De conclusies in het rapport dienen niet alleen als input voor landelijk beleid, maar ook voor een regionale en gemeentelijke aanpak. De overheveling van de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp en AWBZ biedt gemeenten mogelijkheden om tienermoeders goed afgestemde hulp te bieden, waarbij hulpverleners, opvang, voorlichters en de gemeentelijke diensten met de moeder en met elkaar samen een plan maken. Gemeenten en instellingen moeten op hun beurt terecht kunnen bij landelijk werkende instituten voor goede voorbeelden, ondersteuning en trainingen. Op die manier kunnen gemeenten en instellingen optimaal zorgen voor de kwaliteit die nodig is.

Nederlandse tienermoeders in beeld

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS. Het rapport brengt in beeld hoe tienermoeders in Nederland worden begeleid en opgevangen en welke preventieve voorlichting is ontwikkeld om tienerzwangerschappen te voorkomen. Met ruim 100 interviews is niet alleen het aanbod beschreven; in bijeenkomsten zijn ook de uitvoering door professionals en de beleving en behoeften van tienermoeders getoetst.

Kamerstukken/brieven regering

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis