SCREENING EN EVALUATIE BIJ SCHEIDINGSHULP

scres scheidingshulp tekening gescheiden ouders

Voor ouders in (conflict)scheiding en hun kinderen is passende hulp belangrijk. Maar hoe screenen we de problemen van deze gezinnen? Hoe ervaren ouders en kinderen belangrijke thema’s rondom (complexe) scheiding? En hoe meten we of de hulp ook echt werkt zoals bedoeld?

Samen met professionals, cliënten en ervaringsdeskundigen ontwikkelden we het instrument SCRES, een eenvoudig in te vullen lijst met stellingen voor ouders en voor kinderen. Bij start van de hulp kan de SCRES inzicht en houvast bieden voor ouders zelf. Hierdoor kunnen zij beter meebeslissen over doelen en passende hulp. Daarnaast stelt het hulpverleners in staat om de hulp beter te laten aansluiten bij wat nodig is. Door de SCRES ook bij einde van de hulp in te vullen kan bovendien worden nagegaan of de hulp gewerkt heeft.

Wij hebben dit onderzocht voor de interventies Ouderschap Blijft en Ouderschap Na Scheiding. Er bleek een duidelijke verbetering in het gezamenlijk ouderschap, een vermindering van conflicten, en aanwijzingen dat dit voor ouders en kinderen voor een hoger welbevinden zorgt. In dit artikel lees je meer over de uitkomsten van het onderzoek.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis