Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

gezinshuizen

Geweld, seksueel misbruik, een vechtscheiding of gevlucht voor de oorlog… Wat gaat er om in het hoofd van een getraumatiseerd kind? En in welk gedrag uit zich dat? Vandaag is de tweede van de in totaal vier trainingsdagen voor het gehele personeel van de Zuidwester in Tilburg. Een speciaal moment. Het is namelijk de eerste keer dat een school in Tilburg ervoor kiest om traumasensitief lesgeven volledig te gaan implementeren in hun wijze van lesgeven en van benaderen van ouders en kinderen op deze manier.

Deze training biedt leerkrachten en andere professionals inzicht en handvatten. Want juist voor deze kinderen kan school een veilige plek zijn waar zij weer vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen. Een kind met een trauma kan zich lastig en onvoorspelbaar gedragen. Zeker als het niet wil praten over wat hem of haar is overkomen. De gedragsproblemen leiden vaak tot een negatieve spiraal die de problematiek alleen maar versterkt. Het gedrag is moeilijk te begrijpen en kan in de omgeving leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Hoe ga je daar als leerkracht mee om?

De training

Sterk Huis biedt trainingen om leerkrachten te ondersteunen bij het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Bij voorkeur volgen meerdere professionals uit één team tegelijk de training, zoals betrokken zorgprofessionals, intern begeleiders en mentoren. Doel is het vergroten van de kennis van trauma en de effecten ervan, zodat zorg- en onderwijsprofessionals:

► het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen en begrijpen;

► beter met dit gedrag kunnen omgaan;

► een actieve rol kunnen spelen bij het herstel;

► steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk.

Leerkrachten kunnen hiermee een groot verschil maken in het leven van deze kinderen, zorgen dat zij zich veilig voelen en meer toekomen aan leren. Tegelijkertijd leren professionals beter voor zichzelf te zorgen in dit soort complexe situaties.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sterk Huis, via academie@sterkhuis.nl of via (013)  530 94 00, Marian van Esch (06-34555026) marianvanesch@sterkhuis.nl of Esther Biemans(06-43552585) estherbiemans@sterkhuis.nl.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis