Noodopvang

Noodopvang De Poort

De Poort is de crisisopvang van Sterk Huis voor vrouwen vanaf 18 jaar met of zonder kind(eren), ongeacht afkomst, cultuur of religie. De Poort is er voor mensen die te maken hebben met een onveilige thuissituatie, waarbij ze acuut moeten vertrekken en een veilig onderkomen nodig hebben. Bij De Poort krijg je zes weken opvang met 24-uurs begeleiding. Het doel is om de onveilige situatie te stoppen en veiligheid voor de toekomst te waarborgen, waar nodig met passende vervolghulpverlening.