Pleegzorg

Pleegzorg

Sterk Huis streeft ernaar dat een kind opgroeit in een gezinssituatie. Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen, is een pleeggezin voor veel kinderen een goed alternatief. Allereerst wordt er binnen het eigen netwerk van het kind gekeken naar een geschikt pleeggezin. Er volgt een netwerkscreening wat drie maanden in beslag neemt. Het vervolg hiervan hangt af van de uitkomst van de netwerkscreening. Is netwerkpleegzorg geen optie dan wordt er gekeken naar bestandpleegzorg. Matching gaat kijken naar een passend gezin. Is er geen passend gezin dan is er een wachttijd. Matching blijft betrokken over de mogelijkheden, zoals kindgericht werven.

Kindgericht werven

Er is een tekort aan pleeggezinnen, waardoor sommige pleegkinderen te lang moeten wachten op een geschikt pleeggezin. “Een manier om deze tijd te verkorten is door kindgericht te werven. Bij kindgericht werven wordt er, net als bij informele zorg, allereerst in het netwerk van het kind/ouders gekeken naar een passend pleeggezin. Kan er iemand in het netwerk ondersteunen? Hoe kunnen we het netwerk benutten? Wie zou er iets voor het kind kunnen betekenen? We zoeken echt op maat. In de praktijk betekent het dat biologische ouders, kinderen, buren, leerkrachten etc. worden ingeschakeld bij het zoeken van een geschikt pleeggezin. Met deze manier van werving willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk hetzelfde blijft voor het kind. Zo kan het kind naar dezelfde school en sportvereniging blijven gaan of dezelfde vrienden behouden. De omgeving is voor het kind al bekend en vertrouwd. Daarnaast zijn de biologische ouders actief betrokken bij het zoekproces naar een fijne plek voor hun kind”, vertelt Marieke.

Jolanda en Vivian van Matching

Jolanda en Vivian hebben beiden jarenlange ervaring bij pleegzorg en zijn actief als matchers. Denk je aan pleegzorg, maar heb je vragen of twijfels? Wil je graag een informatief gesprek over pleegzorg? Neem contact met ons op via matching@sterkhuis.nl of bel het Klantenbureau 013 543 30 73.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis