Sterk op scholen

Ouders, onderwijs en jeugdzorgen werken samen op scholende aan de beste kansen voor kinderen. Onze hulpverleners komen naar peuterspeelzalen, kinderdagverblijven basis en voortgezet onderwijs als er behoefte is aan extra kennis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren Deze samenwerking krijgt vorm in:

Dichtbij in de klas

Onze hulpverleners van Dichtbij in de klas komen naar peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis- en voorgezet onderwijs en. het MBO toe als er behoefte is aan specialistische kennis en ondersteuning over de ontwikkeling va het kinderen en jongeren. De individuele begeleiding/behandeling van een gedragscoach helpt kinderen en jongeren als er (grote) zorgen zijn over de ontwikkeling, het gedrag en de veiligheid. Door deze zorgen is er een risico in het verstoren van de onderwijsontwikkeling van de jeugdige of groepsgenoten wanneer er geen passende begeleiding/behandeling is.

Door op tijd te signaleren kan begeleiding in de eigen omgeving worden geboden. Door Dichtbij in de klas krijgen kinderen en jongeren nieuwe kansen om op school weer goed mee te kunnen doen.

Dichtbij in de klas is er voor:

  • Kinderen en jongeren in het regulier en speciaal primair- en voortgezet onderwijs.
  • Voor kinderen op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.
  • Scholen, leerkrachten en ouders die graag advies willen.

Aandacht voor basiskracht

Met het programma “sterk op scholen” staat een pedagogisch medewerker of leerkracht er niet alleen voor. Een belangrijke activiteit is het programma is ”aandacht voor basiskracht’, bedoeld voor kinderen van 0 – 6 jaar van peuterspeelzalen,  kinderdagverblijven en basisscholen. Het doel van ‘aandacht voor basiskracht’ is om vragen o het gebied van gedrag, ontwikkeling en de veiligheid van een kind vroegtijdig en laagdrempelig te signaleren en in de eigen leefomgeving op te pakken. Zo zorgen we samen voor het welzijn van een kind.

De gedragscoach van Sterk Huis is structureel een aantal uur per week aanwezig op de peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool. Dit verlaagt de drempel om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Het intensieve contact draagt bij aan de hulp voor het kind. Wat een hulpverlener precies doet lees je in de folder Aandacht voor Basiskracht.

Team op maat

Een op Maat ingericht Team staat dichtbij kinderen, gezinnen en onderwijsprofessionals, is aanspreekbaar en benaderbaar voor leerkrachten, ouders en kinderen. Het is zo ingericht dat het team goed kan inspelen op de maat van de problematiek op en rond de school (zoals bekend uit data-analyses en ervaringen van de school en professionals in de wijk).

Wat willen we bereiken met Team op Maat:

  • Snelle toegang tot de juiste professionals buiten en binnen de school.
  • Ervoor zorgen dat school meer toekomt aan h et geven van onderwijs
  • Versterken van de zorgstructuur binnen school
  • Integraal samenwerken met de diverse partners binnen en buiten school
  • Toegang tot professionals is laagdrempelig voor alle ouders uit de wijk: Ouders kunnen de professionals in het Team op Maat eenvoudig benaderen, en het Team op Maat slecht hiermee ook de drempels naar andere professionals.