Dagbehandeling 0 t/m 7 jaar

Dagbehandeling 0 tot 7 jaar

De dagbehandeling is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar, waarbij de ontwikkeling verstoord of ernstig bedreigd verloopt door factoren in het kind, omstandigheden in het gezin, omgeving of een combinatie van beiden.

Alle kinderen die naar een behandelgroep gaan, komen om iets te leren en positieve ervaringen op te doen. Zij leren vaardigheden om bijvoorbeeld positieve contacten met anderen aan te gaan, gevoelens of emoties beter of anders te uiten en/of schoolse vaardigheden aan te leren.

Binnen de dagbehandeling werken we met verschillende methodieken die gericht zijn op het bevorderen van de hechting en trauma- en systeemgericht werken. Daarnaast wordt er gewerkt met een redelijk vast dagprogramma met verschillende activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. De behandeling op de groepen gaat altijd samen met intensieve gezinsbehandeling. Daarom is er aan elk gezin ook een ambulant hulpverlener gekoppeld. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het thuis goed gaat met de ouders en het kind. De kinderen kunnen onderwijs op de behandelgroep volgen vanaf het moment dat dit binnen de behandeling passend is. We werken intensief samen met SO De Keyzer. Tot slot werken we multidisciplinair met fysiotherapeuten, logopediste en speltherapeute of eventueel andere aanvullende expertises.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis