Week tegen de kindermishandeling 14 t/m 20 november

De gevolgen van een ingewikkelde en langdurige scheiding zijn voor kinderen vaak zo ernstig, dat een vechtscheiding’ sinds 2015 als een vorm van kindermishandeling wordt gezien. Bijna iedereen kent wel een complexe echtscheiding in zijn of haar omgeving, dus er zijn behoorlijk wat kinderen en jongeren die hierdoor in de knel komen. Ongeveer 16.000 kinderen in Nederland hebben er ernstig last van en jaarlijks komen er 5.500 kinderen bij.

Reden genoeg om in de Week tegen de Kindermishandeling (14 – 20 november) extra aandacht te geven aan dit maatschappelijk probleem, zodat kinderen, jongeren en hun ouders goed kunnen worden geholpen. Aan problemen op school, gedragsproblemen en emotionele problemen ligt vaak een (soms onzichtbare) conflictscheiding ten grondslag.

Graag komen wij tijdens een overleg of bijeenkomst van serviceclubs en professionals in Midden-Brabant een uurtje op bezoek om iets te vertellen over dit onderwerp. Wij gaan in gesprek over de gevolgen voor kinderen en vertellen hoe wij met ouders in de praktijk aan de slag gaan om voor het kind een brug te bouwen tussen de ouders. Want ouderschap blijft en beide ouders zijn belangrijk voor een kind.

Meer informatie: jeanetdepee@kompaanendebocht.nl

Meer informatie en activiteiten: https://www.weektegenkindermishandeling.nl/