Onze organisatie

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven.

Missie

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven.

Visie

Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen verdienen bij veiligheids- en ontwikkelingsproblemen de best mogelijke behandeling. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat van de bekende problemen op scholen, in wijken en bij huisartsen, draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen.

We zien het als onze maatschappelijke opdracht grote problemen in gezinnen eerder in beeld te krijgen en om intergenerationele problematiek te doorbreken. Kortom, we willen stoppen met dweilen met de kraan open.

Raad van Bestuur

Lian Smits
Lian Smits
Mevrouw L. Smits

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door, op het moment, zes personen te weten:

  • De heer M.J.M. Hendriks (voorzitter)
  • De heer A.L.M. Leeggangers (vice-voorzitter)
  • Mevrouw A.M. Braaksma-Wuisman (lid)
  • De heer B.J.M. Peters (lid)
  • De heer L.C.M. Frings (lid)
  • De heer R. Kluyt (lid)