Vrijwilliger Winkel

Vrijwilliger Winkel
In overleg 1 tot 3 dagdelen
9.00-12.30 of 13.00- 16.30

Doel van de vrijwilligersplaats

Het doel van de vrijwilliger is om samen met de coördinator van de vrijwilligers binnen de winkel samen met ervaringsplaats medewerkers de winkel te draaien. We denken hierbij aan verkoop, bevoorrading, verzorging van de ruimte/etalage, wassen en strijken. De vrijwilliger geeft cliënten van Kompaan en De
Bocht samen met de coördinator van de vrijwilligers de mogelijkheid om weer te re-integreren binnen de arbeidsmarkt en is mede verantwoordelijk voor een verzorgde leerwerk- en verkoopplek.

Organisatorische positie

Als vrijwilliger van de winkel ben je werkzaam binnen het team op de Rillaersebaan. Je wordt functioneel
aangestuurd door de coördinator van de vrijwilligers. Je ontvangt daarnaast operationele aanwijzingen van
je naaste winkelcollega’s/vrijwilligers.

Resultaatgebieden

Verkoop winkel producten

 • Draagt zorg voor de verkoop van de spullen op een klantvriendelijke manier;
 • Houdt de winkel en andere ruimtes schoon;
 • Verzorgt de aankleding van de winkel en de etalage, vult kleding aan in de vakken en de rekken;
 • Verzorgt de aanname en sortering van aangeleverde spullen;
 • Verzorgt de overdracht van spullen naar La Poubelle;
 • Verricht de werkzaamheden in de winkel conform de geldende eisen en normen voor hygiënisch
  werken;

Resultaat: Verkoop spullen worden te koop aangeboden in een gevarieerd aanbod en op een
klantvriendelijke en aantrekkelijke manier.

 Bewaken en beheren voorraad (kleding en speelgoed)

 • Houdt de hoeveelheid kleding per seizoen in de gaten en geeft aan bij de coördinator van de
  vrijwilligers wanneer bepaalde hoeveelheden overschreden worden en afgevoerd dienen te worden
  naar La Poubelle.
 • Neemt aangeleverde producten in ontvangst en sorteert op verkoopbaarheid, maat en seizoen;
 • Draagt zorg voor was en strijk van de aangeleverde kleding
 • Draagt zorg voor de opslag van de aangeleverde producten in de daarvoor bestemde ruimten
  volgens de vastgestelde voorschriften;

Resultaat: producten zijn tijdig uitgezocht, gewassen en gestreken en in de winkel geplaatst of opgeslagen.

Neemt deel aan werkoverleg.

 • Neemt deel aan het overleg en communiceert hierover met collega’s;

Resultaat: alle werkers communiceren werkzaamheden en andere zaken met elkaar.

Duur van de vrijwilligersplaats

De vrijwilligersovereenkomst wordt in principe voor een onbepaalde periode aangegaan, met een
proefperiode van twee maanden. Na afloop van de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek met de
vrijwilliger plaats en daarna (afhankelijk van de werkzaamheden) zeker jaarlijks over het verloop van de
werkzaamheden en de tevredenheid van beide partijen daarover, zodat eventuele problemen ondervangen
kunnen worden en partijen hun verwachtingen op elkaar kunnen (blijven) afstemmen.

Werktijden

In overleg worden de dagdelen van elk 3,5 uur per week ingepland.

Ondersteuning en begeleiding

Tijdens je werkuren wordt je begeleid door een collega uit het winkelteam en door de coördinator.
Na de proefperiode vindt er een evaluatiegesprek plaats. Daarna zal dit jaarlijks terugkeren.
Eenmaal per twee maanden vindt er teamoverleg plaats.

Bijzonderheden

Als vrijwilliger mag je deelnemen aan de activiteiten van de Personeelsvereniging van Kompaan en De
Bocht. Je wordt meegenomen in een uitstapje met het team en de leidinggevende waaronder je valt.
De vrijwilliger dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) digitaal aan te vragen en ontvangt hiervoor een
link vanuit Dienst Justis op zijn/haar persoonlijk e-mailadres. Wanneer in de eerste maand géén originele
VOG overhandigd wordt bij de afdeling P&O, dan eindigt de vrijwilligersovereenkomst. De kosten voor de
VOG worden door Kompaan en De Bocht vergoed bij het overhandigen van de originele VOG met het
betalingsbewijs.

Bij interesse graag via onderstaand mailadres je motivatie en CV mailen (uiterlijk 9 april 2017) naar:
P&O@kompaanendebocht.nl

Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Annelies Verschueren of Bregje van Tilborg. Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer 013-5309400 of via mailadres anneliesverschueren@kompaanendebocht.nl
of bregjevantilborg@kompaanendebocht.nl

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere