Vrijwilliger Pleegouderraad

Wil jij je inzetten om de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen van Sterk Huis te behartigen?

De Pleegouderraad (POR) van Sterk Huis is dringend op zoek naar versterking.

Wat doet de POR?

De POR denkt en praat mee over het pleegzorgbeleid van Sterk Huis en geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in de pleegzorg. De POR komt in principe 4x per jaar samen en indien nodig vaker. De POR vergadert bij Sterk Huis, een reiskostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.

Voor dit overleg kunnen zowel de POR als Sterk Huis onderwerpen agenderen. Ook pleegouders die geen lid zijn van de POR kunnen onderwerpen aandragen en de overleggen van de POR bijwonen.

Wat zoeken we in een nieuw POR-lid?

Voor de POR zoeken we pleegouders die:

• willen opkomen voor de gemeenschappelijke belangen van de pleegouders van Sterk Huis
• graag mee willen werken aan kwaliteitsverbetering van pleegzorg
• kritisch en constructief zijn
• in staat zijn om onafhankelijk advies uit te brengen
• beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Voor lidmaatschap van de POR komen diegenen in aanmerking die als pleegouder geaccepteerd zijn door Sterk Huis en die op dit moment of in de twaalf voorliggende maanden een pleegzorgvergoeding (hebben) ontvangen. Ook pleegouders die deelnemen aan de kortdurende crisispoule kunnen lid worden van de POR.

Reageren

Herken je jezelf in het hierboven geschetste profiel? En wil jij je inzetten om de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen van Sterk Huis te behartigen?
Heb je interesse? Laat het ons weten via pleegouderraad@sterkhuis.nl, ook als je vragen hebt.