Vernieuwde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Per 1 januari gaat er een nieuwe meldcode in. Hiermee moet de alertheid op signalen van mishandeling en geweld vergroten. Tijdens de week tegen kindermishandeling organiseren wij bij Sterk Huis bijeenkomsten om de nieuwe meldcode te introduceren.

De vijf stappen meldcode

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Overleg met een professional
 3. Ga in gesprek met de ouder of het kind
 4. Wegen
  1. Er er vermoeden van geweld?
  2. Is er acute of structurele onveiligheid?
  3. Kan je hulp organiseren?
  4. Is er acceptatie van hulp?
  5. Is er veiliger?
 5. Beslissen

Wij hebben een nieuwe meldcode kaart gemaakt. Deze kan je hier downloaden. Ook hebben we hardcopy exemplaren. Deze kan je opvragen via communicatie@sterkhuis.nl.

Eigen deskundigheid staat voorop

Tot slot een advies.
De lijstjes met signalen wijzen je de weg bij het in kaart brengen ervan. Ze zijn niet meer en niet minder dan een hulpmiddel. Om goed te kunnen handelen, is het belangrijk dat je altijd uitgaat van je eigen deskundigheid. Als hulpverlener heb je kennis van de ontwikkeling van kinderen en van signalen van huiselijk geweld. Jij bent bij uitstek degene die afwijkend gedrag kan signaleren. Vertrouw op je kennis, ervaring en intuïtie en neem je gevoel over de situatie serieus. Maak concreet waar je je feitelijk zorgen over maakt (inclusief de vraag of er misschien sprake is van seksueel misbruik) en deel je zorgen met een collega of andere professional.

Informatie van de rijksoverheid over de meldcode. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Meldcodekaart-sterk-huis