Vacature ambtelijk secretaris

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen met problemen en vragen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en veiligheid verdienen de best mogelijke behandeling. We bieden opvang en behandeling bij complexe problemen. Altijd warm en veilig. Met deskundige en innovatieve hulpverlening om trauma’s te verwerken en te bouwen aan een stevige ontwikkeling. En we zijn sterk gericht op opleiding en werk als basis voor de toekomst. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat van de bekende problemen op scholen, in wijken en bij huisartsen, draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen.

Sterk Huis is op zoek naar een

Ambtelijk Secretaris externe klachtencommissie
Op basis van oproep- / 0-urencontract.

Sterk Huis heeft naast de interne klachtenbehandeling een onafhankelijke externe klachtencommissie, waar klagers zich toe kunnen wenden. Deze externe commissie bestaat uit leden die niet in dienst zijn van Sterk Huis.

Ter ondersteuning van de externe klachtencommissiezijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris.

De Klachtencommissie van Sterk Huis  is tevens de Klachtencommissie van Veilig Thuis Midden Brabant en de ambtelijk secretaris functioneert tevens als secretaris voor deze organisatie.

Kern van de functie:
Uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied, zodanig dat de Klachtencommissie,  optimaal wordt ondersteund en de klachten binnen gestelde termijnen worden afgehandeld. Deze werkzaamheden zijn op ad hoc basis. Deze zijn afhankelijk van de datum waarop de klachten worden ingediend en het aantal klachten dat wordt ingediend. Een meer precieze indicatie van de uren per week is dus niet te geven. Globaal worden er op jaarbasis 4 klachten bij de externe commissie ingediend. Per klacht moet je rekenen op een tijdsinvestering van gemiddeld 14 uur.

Werkzaamheden:
Als ambtelijk secretaris geef je binnen de geldende termijnen uitvoering aan de klachtenprocedure. Je verzorgt  de inkomende en uitgaande correspondentie en bent verantwoordelijk voor correcte en tijdige documentatie, verslaglegging van de hoorzittingen van de Klachtencommissie en het schrijven van de concept beschikking. Je bent dus ook aanwezig bij de hoorzittingen.
Vanuit je ondersteunde rol faciliteer je de Klachtencommissie ook op organisatorisch vlak bij het voorbereiden van hoorzittingen. Hierbij kun je denken aan het regelen van locaties voor de hoorzittingen, het plannen van hoorzittingen, informatieverstrekking, verzamelen en voorbereiden van de stukken (klachten en verweer), communicatie met klager(s) en beklaagde en het verzorgen van uitnodigingen.

Je bent verantwoordelijk voor de procesbewaking en het zo nodig uitdoen van rappels zodat er wordt voldaan aan de geldende termijnen.

Je voert de werkzaamheden in principe uit vanuit thuis.

Je voert de werkzaamheden uit in overleg en afstemming met de voorzitter van de externe klachtencommissie en het klachtenbureau van Sterk Huis.

Wat vragen wij:

Je hebt een afgeronde administratief-juridische opleiding op tenminste  mbo 4 niveau.

Enige jaren relevante werkervaring in de begeleiding en/of ondersteuning van klachtenprocedures is een pré.

Voor een goede uitvoering van de functie is het van belang dat je nauwgezet bent, zelfstandig kunt werken en een proactieve houding hebt.

Daarnaast is een uitstekende taal- en schrijfvaardigheid van groot belang voor een correcte verslaglegging.

Aangezien de werkzaamheden grotendeels niet vooraf te plannen zijn, en de klachtenprocedure aan strikte termijnen is gebonden vragen wij een grote mate van flexibiliteit in tijd en beschikbaarheid om werkzaamheden op te pakken op het moment dat de Klachtencommissie een klacht ontvangt.

Wat bieden wij:

Eigen indeling van je tijd en werkzaamheden.

De functie van Ambtelijk Secretaris Klachtencommissie wordt gehonoreerd volgens cao jeugdzorg in schaal 6, maximaal € 18,35 bruto per uur.

Bij een indiensttreding wordt een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Meer informatie:

Voor meer informatie kun je je wenden tot:

Veronica Smits voorzitter van de klachtencommissie, telefoonnummer: 0624681314, emailadres: V.M.Smits@uvt.nl

Iety Joris, staffunctionaris beleid en kwaliteit Sterk Huis, telefoonnummer 0135309400, emailadres ietyjoris@sterkhuis.nl

Reacties ontvangen wij graag uiterlijk 20 april op emailadres: ietyjoris@sterkhuis.nl

 

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere