Sociaal Pedagogisch Medewerker

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. Kinderen, jongeren, vrouwen en gezinnen met problemen en vragen op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en veiligheid verdienen de best mogelijke behandeling. We bieden opvang en behandeling bij complexe problemen. Altijd warm en veilig. Met deskundige en innovatieve hulpverlening om trauma’s te verwerken en te bouwen aan een stevige ontwikkeling. En we zijn sterk gericht op opleiding en werk als basis voor de toekomst. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat van de bekende problemen op scholen, in wijken en bij huisartsen, draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen.

Binnen Cluster 3 vacature ontstaan voor de functie van:

 Sociaal Pedagogisch Medewerker B

24-36 uur gemiddeld per week

2018-50

De functie
Als Sociaal Pedagogisch Medewerker werk je binnen de dag- en nachtbehandeling. Sterk Huis heeft verschillende vacatures op deze groepen. Je biedt ondersteuning aan kinderen/jongeren, variërend in de leeftijd van 6-18 jaar (en hun systeem) die onvoldoende gebruik maken van gangbare opvoedingsmogelijkheden of zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Doel is het ondersteunen, planmatig, methodisch en actiegericht behandelen van het gehele gezinssysteem, waarbij behandeling van ” vroeg chronisch trauma” (VCT) de belangrijkste pijler is  om de cliënten uiteindelijk weer zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Hiervoor is het van belang om behoeften te signaleren, handelingsplannen mede vorm te geven en handelingsplannen uit te voeren. De pedagogisch medewerker B observeert en begeleidt de cliënten in nauwe afstemming met de ambulant hulpverlener en met ouders en/of  overige netwerk. Dit alles onder aansturing van een gedragswetenschapper.  Er is vanuit het individuele hulpverleningsplan aandacht voor de dagbesteding, zelfverzorging, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk om het groepsdynamische proces te onderkennen en te begeleiden.

Wij vragen
Je bent een stevige persoonlijkheid met groot relativeringsvermogen en hebt minimaal een afgeronde opleiding MBO Sociaal Pedagogisch Werk. Daarbij heb je kennis van en inzicht in groepsdynamische processen als ook kennis van en inzicht in opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedrags-beïnvloedingsinstrumenten. Tevens beschik je over de basiskennis van de sociale systemen. Je hebt basiskennis van de maatschappelijke ontwikkelingen en de specifieke problematiek van de cliënt. Kennis hebben van traumabehandeling is een pré.

Je hebt ervaring in het de-escalerend werken in geval van boosheid en agressie. Je beschikt over sociale vaardigheden met betrekking tot het dagelijks begeleiden van mensen met een specifieke problematiek en/of ontwikkelingsachterstand en verschillende culturele achtergronden. Je bent probleemoplossend, kunt cliënten motiveren en stimuleren en beschikt over creativiteit. Je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid zijn goed. Je staat open voor innovatieve ontwikkelingen waarbij je je initiatiefrijk opstelt met betrekking tot vernieuwingen die de dienstverlening aan cliënten en de kwaliteit van het werk verbeteren. Je kijkt met een ondernemende houding naar mogelijke kansen voor de organisatie of cliënt en weet deze om te zetten in concrete activiteiten. Wanneer de gestelde doelen niet binnen de randvoorwaarden te realiseren zijn, neem je initiatief om nieuwe bronnen aan te boren en nieuwe coalities aan te gaan waarbij de cliënt centraal staat. Je kunt zelforganiserend werken binnen een klein team van 7 personen en je hebt ervaring in het werken met jongeren op weg naar zelfstandigheid.

Arbeidsvoorwaarden en sollicitatie:
Een afwisselende functie in een professionele, dynamische, multiculturele en collegiale werkomgeving. Aanstelling geschiedt conform de CAO-Jeugdzorg. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 7 met een minimaal salaris van  € 2.210,52 en maximaal € 3.159,16 per maand o.b.v. 36 uur per week. Er is een onregelmatigheidstoeslag van toepassing. Daarnaast kent Sterk Huis  een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De werktijden worden volgens een wisselend rooster bepaald.

Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Clustermanager Mohamed El Farougui, per interne mail te benaderen of via telefoonnummer 013-5309400.

Sollicitaties dienen voor dinsdag 18 september a.s. in bezit te zijn van de afdeling P&O. Sollicitanten verzoeken wij digitaal te solliciteren, door een brief en CV te zenden aan sollicitatie@sterkhuis.nl  Vermeld daarbij het vacaturenummer in de onderwerp regel van de mail van de vacature waarop gesolliciteerd wordt  (2018-50)

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere