Sociaal Pedagogisch medewerker residentiële vrouwenhulpverlening

Binnen Cluster 4 (residentiële vrouwenhulpverlening) is er een vacature ontstaan voor de functie van:

Sociaal Pedagogisch Medewerker B
24-32 uur per week
Vacaturenummer 2018-46

De Sociaal Pedagogisch Medewerker B biedt ondersteuning aan cliënten (kinderen/jongeren, vrouwen of (jonge)vrouwen met kinderen en mannen die zich tijdelijk in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden. Het doel is om de cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren.
De pedagogisch medewerker B observeert en begeleidt de cliënten in nauwe afstemming met de gedragswetenschapper, de ambulant hulpverlener en daarmee in samenspraak met eventuele ouders of het overige netwerk. Er is vanuit het cliëntplan aandacht voor de dag- en vrijetijdsbesteding, zelfverzorging, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden.
Daarnaast is het belangrijk om het groepsdynamische proces te onderkennen en te begeleiden. Taken zoals een mentorschap zijn van toepassing.

Binnen Cluster 4 werk je in diverse verblijfsgroepen. De werkzaamheden richten zich op vrouwen en mannen met kinderen waarbij de hulp gericht is op sekse specifieke vragen op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling met een focus op veiligheid. Veiligheid en ontwikkeling van cliënten (kinderen, mannen en vrouwen) staat in ieder traject centraal. Het is belangrijk om de ouder-kind relatie te stimuleren en de opvoedingscompetenties van de ouders in kaart te brengen. Kinderen worden naast de opgenomen vrouwen en mannen als individuele cliënten benaderd. Verder worden de cliënten begeleid op het gebied van zelfstandigheid, huishouden en dagbesteding. Het cliëntplan richt zich op het ontwikkelen van toekomstperspectieven met de cliënt door capaciteiten en potenties op te sporen en zichtbaar te maken en vaardigheids- en kennistekorten te benoemen. Verder wil je de kans op terugval verkleinen door het organiseren van een steunstructuur voor de cliënt en het ontwikkelen en vergroten van vaardigheden die van belang zijn bij het vinden van aansluiting binnen de nieuwe woonomgeving.

Wij vragen
Je bent een stevige persoonlijkheid met groot relativeringsvermogen en hebt minimaal een afgeronde opleiding MBO Sociaal Pedagogisch Werk. Daarbij heb je kennis van en inzicht in groepsdynamische processen als ook kennis van en inzicht in opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedrags-beïnvloedingsinstrumenten. Je beschikt over mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het rapporteren over het verloop van de hulpverlening. Je hebt interesse in het (opvoeden en) begeleiden van de doelgroep en hebt hierin minimaal 5 jaar ervaring. Ervaring in het werken met slachtoffers van loverboy problematiek/jeugdprostitutie en tienermoeders is een pre. Je bent doortastend en consequent met een probleemoplossend vermogen. Je bent stressbestendig en kunt improviseren bij het inzetten van interventies in crisissituaties. Je bent bereid tot het verrichten van dagelijkse kleine huishoudelijke werkzaamheden binnen de afdeling. Je bent goed in het ondersteunen bij oplossen van problemen en beschikt over de benodigde sociale vaardigheden gericht op het motiveren en stimuleren van de jeugdigen en/of volwassenen waarbij gedragscorrigerend en –controlerend optreden van belang is. Je kunt activerend, intercultureel en klantgericht werken. Je bent creatief voor het aanbieden van activiteiten gericht op vrijetijdsbesteding. Je staat open voor innovatieve ontwikkelingen waarbij je je initiatiefrijk opstelt naar vernieuwingen die de dienstverlening aan cliënten en de kwaliteit van het werk verbeteren. Doordat je in de dag- en nachtbehandeling structureel ook buiten kantooruren werkt (avond en slaapdiensten), ben je vaker alleen met de cliënten. Het alleen werken vraagt een grote mate van zelfstandigheid en van daaruit operationele besluiten nemen.
Daarnaast vraagt het “onregelmatig” werken in de 24-uursgroepen een grote mate van flexibiliteit van de medewerker om werk en privé levenssfeer met elkaar te kunnen combineren.

Sollicitatie, arbeidsvoorwaarden en informatie
Een afwisselende functie in een professionele, dynamische, multiculturele en collegiale werkomgeving. Aanstelling en inschaling is volgens de CAO-Jeugdzorg. De functie is ingeschaald in schaal 7, met een minimum salaris van € 2.210,52 en maximaal € 3.159,16 bij een fulltime dienstverband. Daarnaast is een onregelmatigheidstoeslag over de uren die gewerkt worden buiten “kantoortijden” van toepassing net als een eindejaarsuitkering van 8,3% en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse
Voor informatie over deze vacature binnen de vrouwenhulpverlening kunt u bellen met teamcoördinator Patricia Govaers of Anne Duis (013-5309400)

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie en voldoet aan de gestelde eisen kunt u digitaal solliciteren door uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 19 augustus 2018 te mailen aan sollicitatie@sterkhuis.nl. Vermeld daarbij het vacaturenummer 2018-46 in de onderwerp regel van de mail.

Deze vacature is gelijktijdig voor in- en externe kandidaten open gesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten  voorrang. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan een kandidaat met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Sterk Huis houd je op de hoogte
ErrorHere