Onze scheiding wordt een strijd

Wat is het beste voor mijn kind(eren)?

Vaak lukt het ouders om goede afspraken te maken bij een scheiding. Maar soms overheersen de ruzies en de juridische gevechten. Dan is het moeilijk om afspraken te maken. Dit heeft vervelende gevolgen voor de kinderen. Zij kunnen ongevraagd tussen de ouders in komen te staan en hierdoor in een lastige positie komen. Het is belangrijk dat ouders samen een plan maken waarbij het kind centraal staat. Maar wij begrijpen ook dat het heel moeilijk kan zijn om de eigen emoties aan de kant te schuiven, als het gaat om de zorg voor je kind(eren).

Hoe kan Sterk Huis jou helpen

Voor ouders

Omdat elke situatie anders is, kijkt Sterk Huis altijd naar wat nodig is om ervoor te zorgen dat ouders en kinderen zich weer kunnen richten op een betere toekomst. Het kind staat in alles wat we doen centraal. We kijken wat er aan de hand is en wat de gevolgen voor het kind zijn. Samen maken we een plan om in kaart te brengen wat jullie als ouders willen bereiken en welke hulp er nodig is. We staan bijvoorbeeld stil bij de gevolgen van een scheiding. Ook doen we oefeningen met ouders om het patroon van conflicten te doorbreken en tot concrete afspraken te komen.

Voor kinderen

Kinderen leren tijdens bijeenkomsten met andere kinderen met welke gevoelens ze te maken hebben. Dit gebeurt onder begeleiding van een hulpverlener. Die leert ze hoe ze met deze gevoelens kunnen omgaan en hoe ze weerbaarder kunnen worden. Ook helpen we kinderen om de scheiding een plek te geven en het schuldgevoel weg te nemen. We werken veel in groepen, omdat het voor kinderen prettig is om met leeftijdsgenoten te praten die hetzelfde hebben meegemaakt.

Wanneer er sprake is van psychische problemen bij de ouders of de kinderen, kunnen we hier tijdens de behandeling aan werken. Soms spelen er andere problemen, zoals schulden of sociale problemen. Met intensieve begeleiding kunnen we in deze situaties praktische hulp bieden.

Artikelen over dit onderwerp