Naschoolse dagbehandeling (Sirius)

Soms zijn er forse belemmeringen in de ontwikkeling van een kind. Voor kind en ouders kan dit heel vervelend zijn en het kan ook leiden tot spanningen, gemopper of ruzies. Ook kan het zijn dat het op school dan niet goed gaat. Kinderen komen naar Sirius om nieuwe vaardigheden te leren en positieve ervaringen op te doen. Kinderen en ouders werken aan doelen om ervoor te zorgen dat het zowel thuis als op school weer goed gaat.

Wat is Sirius?

Sirius is een groep van Sterk Huis voor naschoolse dagbehandeling van kinderen van 7 t/m 12 jaar. De kinderen die naar de dagbehandeling komen, gaan overdag (wanneer mogelijk) naar school en komen na schooltijd naar de groep. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen per dagdeel. De naschoolse dagbehandeling is geopend op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.30 – 18.30 uur en op woensdag van 12.15 uur tot 16.30 uur.

Voor wie is Sirius?

Sirius is er voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar, waarbij de ontwikkeling vertraagd, verstoord of ernstig bedreigd verloopt door factoren in het kind, omstandigheden in het gezin, omgeving of een combinatie van beiden.

“Ik vind Sirius wel leuk. Er zitten hele aardige kinderen op!” – jongen (10 jaar)

Waarom naar Sirius?

Alle kinderen die naar een behandelgroep gaan, komen om iets te leren en positieve ervaringen op te doen. Zij leren vaardigheden om bijvoorbeeld positieve contacten met anderen aan te gaan, gevoelens of emoties beter of anders te uiten en/of schoolse vaardigheden aan te leren. De hulpvraag van ouders en het kind zijn hierbij uitgangspunt. Bij Sirius bieden we kinderen een veilige plek waar zij mogen oefenen met nieuwe vaardigheden en succeservaringen kunnen opdoen.

“Bij Sirius leer je jezelf te vermaken. Ik kan hier met leuke dingen spelen.” – jongen (9 jaar)

Hoe ziet de behandeling eruit?

Binnen Sirius wordt veel structuur en duidelijkheid geboden middels een dagelijks terugkerende routine. Er wordt gewerkt met een redelijk vast dagprogramma met verschillende activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. Het traject van de kinderen en gezinnen verloopt in fases. Samen worden doelen opgesteld waaraan wordt gewerkt. Ieder kind krijgt een eigen mentor, die hem/haar helpt op de groep. Verder is aan elk zin een ambulant hulpverlener gekoppeld. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het thuis en op school weer goed gaat met de ouders en het kind.

“Bij Sirius leer ik minder snel boos te zijn en hoe ik goed kan overleggen.” – meisje (11 jaar)

Meer weten?

Bekijk dan onze informatiefolder over dagbehandeling of ons  welkomboekje voor kinderen.