Maatjes voor regio Breda

Een maatje ben je samen, want samen kom je verder!

Minimaal 1 dagdeel per maand │ Teteringen/Breda

Wie zoeken wij?

Heb je een groot hart en nog wat extra tijd en ruimte om iets te betekenen voor onze jongeren? Wil je op een ongedwongen manier (wellicht voor een stage) kennismaken met de doelgroep? Ben je betrouwbaar, wil je het commitment aangaan en wil je wat kunnen betekenen voor anderen? Dan is het maatjesproject echt iets voor jou!

Binnen onze organisatie zijn er genoeg jongeren die om allerlei uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Maatjes die hun hierbij willen helpen zijn daarom ook onmisbaar.

Wil je een mooie rol vervullen binnen de regio Breda/Teteringen? Lees dan verder!

Wat ga je doen?

Als vrijwilliger binnen het maatjesproject bij Sterk Huis stel je jezelf beschikbaar om iets op een vrijwillige en middels een ongedwongen basis op te bouwen met onze jongeren. Je fungeert als voorbeeld voor de kwetsbare jongeren binnen onze organisatie die hier aan hun toekomst bouwen. Je bent bereid om jongeren vooruit te helpen en voor een langere tijd te ondersteunen. Zo stimuleer je jongeren in het aangaan van sociale contacten, zorg je voor positieve afleiding en help je jongeren te functioneren in de maatschappij. Je draagt bij aan een stukje ontwikkeling van de jongeren (in de leeftijd van 8 tot 18 jaar).

Maatjes hebben ook zelf profijt van hun inzet. Zij doen namelijk nieuwe vaardigheden en contacten op. Maatjes ervaren voldoening als ze zien wat zij voor de jongeren kunnen betekenen en samen kunnen bereiken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je solliciteert op de vacature, vervolgens volgt er een screeningsgesprek met de vrijwilligers- coördinatoren en worden wederzijdse verwachtingen besproken. Is het iets voor jou? Aan de hand van de persoonlijke interesses van jou en de jongere wordt er dan een match gemaakt. Samen met de jongere en diens mentor bekijk je vervolgens wat de mogelijkheden en wensen van de jongere zijn en maak je een plan hoe jullie maatjestraject eruit komt te zien. Je bent minimaal 1 maal per maand éen dagdeel beschikbaar (meer mag natuurlijk ook!), dagen en tijd bepaal je later samen en gebeurt in overleg.

Wat bieden wij jou?

Bij ons krijg je persoonlijke begeleiding en ben je verzekerd. Sterk Huis ziet vrijwilligerswerk als een extra aanvulling bovenop de reguliere hulpverlening (en interne dienstverlening). Waardoor het mogelijk is om de cliënt extra zorg en faciliteiten te bieden. Daarnaast is Sterk Huis een werkplek waar vrijwilligers zich kunnen ontplooien en zich in kunnen zetten voor de maatschappij.

De vrijwilligersovereenkomst kan pas ingaan nadat de vrijwilliger een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegt. De VOG dient voorafgaand aan de start met de werkzaamheden in het bezit te zijn van de afdeling P&O. Aanvragen van een VOG verlopen via de afdeling P&O en kosten worden aan de vrijwilliger vergoed bij ontvangst van de originele VOG met het betalingsbewijs.

De organisatie heeft veel waardering voor de vrijwilligers binnen de organisatie en vindt het belangrijk dat voor deze doelgroep goede voorwaarden zijn afgesproken.

Een goed samenspel tussen vrijwilligers en professionals en daarbij duidelijke afspraken over positie, verantwoordelijkheden, uitgangspunten en rechten van vrijwilligers zijn voor alle betrokkenen van belang. De uitwerking hiervan is terug te vinden in de vrijwilligersovereenkomst die wordt opgesteld tussen Sterk Huis en de vrijwilliger.

Een maatje ben je samen, want samen kom je verder!

Kom jij ons huis versterken?

Voor meer inhoudelijke informatie over de werkzaamheden, neem contact op met de projectleiders Jaimy Horvers of Nicole Vos via het mailadres: MaatjesBreda@sterkhuis.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021-43.