MAAT

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Sterk Huis biedt AMV en Jongvolwassen Statushouders (exAMV) hulp en ondersteuning naar een zelfstandige toekomst. De jongeren zijn zonder ouders naar Nederland gekomen, meestal gevlucht vanwege oorlog, geweld, terreur of politieke onveiligheid. De jongeren komen uit verschillende landen. En ze zijn allemaal op zoek naar een warm thuis en veilige toekomst.

De meeste van de AMV’ers worden, zodra ze status houden, doorgeplaatst vanuit een opvanglocatie van COA naar kleinschalige opvang (KSO) verspreid over het land. Sterk Huis is voor een groot deel in Brabant verantwoordelijk voor die opvang. Bij ons staat veiligheid, meedoen in de maatschappij en werken aan zelfredzaamheid centraal. Alle jongeren krijgen een persoonlijk mentor en hebben daarnaast een voogd vanuit  Nidos. Als een AMV’er meerderjarig wordt en nog ondersteuning nodig heeft, kan Sterk Huis die ondersteuning aan deze jonge statushouder bieden in de vorm van ambulante begeleiding.

Dit is MAAT

Het doel van MAAT is dat iedere jongere die we opvangen zelfstandig kan functioneren in de Nederlandse samenleving. Dit doen we door een zo veilig mogelijke basis te creëren, op maat te werken en door goede samenwerking met externe organisaties zoals, Nidos, school, gemeente, Toekomstacademie en R-Newt. De begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen vraagt om veel flexibiliteit, inlevingsvermogen, kennis en inzicht.

Het team van MAAT is een gemotiveerd, bevlogen, maar ook realistisch team. En werkt dagelijks met hart en ziel voor deze bijzondere doelgroep.

KSO Woonvormen
en Ambulante begeleiding

Klik op de werkvorm voor meer informatie
of download de folders.

In een KWG wonen maximaal twaalf jongeren tot 18 jaar. Er zijn dag en nacht mentoren van Sterk Huis aanwezig om de jongeren te begeleiden. Het leven en werken in een KWG is erop gericht om de jongeren veiligheid en rust te bieden, van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. De begeleiding die een jongeren krijgt, is afhankelijk van het toekomstperspectief. Vaak is de hulp gericht op de hereniging met het eigen gezin in Nederland of op doorstromen naar een groep met minder begeleiding waar de jongeren meer op zichzelf en hun eigen netwerk zijn aangewezen.

In een KWE+ wonen vijf tot acht jongeren tot 18 jaar. Overdag zijn de mentoren aanwezig voor de begeleiding. In het weekend is de mentor een dagdeel aanwezig. Op de overige momenten kunnen de jongeren een beroep doen op de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van Sterk Huis. De jongeren zijn zelfstandig genoeg zodat de aanwezigheid van een mentor niet constant nodig is. Intensieve begeleiding is nog wel nodig om voldoende te worden voorbereid op hun uitstroomperspectief. De meeste jongeren gaan hierna zelfstandig wonen, maar ook gezinshereniging komt regelmatig voor.

Een KWE is een gewoon huis waar drie of vier jongeren, tot 18 jaar, bij elkaar wonen. Zij worden op weekdagen begeleid door mentoren die in de middag en het begin van de avond in huis aanwezig zijn. Daarnaast kunnen de jongeren een beroep doen op een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. De jongeren die in een KWE wonen, zijn zo zelfredzaam, dat ze al bijna zelfstandig kunnen wonen. De meeste jongeren in een KWE komen vanuit een KWG of KWE+, maar ook rechtstreeks vanuit een COA opvanglocatie is mogelijk. De KWE richt zich meestal op verdere verzelfstandiging.

Ambulante begeleiding statushouders is voor jongvolwassen statushouders vanaf 18 jaar die als AMV naar Nederland zijn gekomen. Zelfstandig leven in Nederland is niet altijd even makkelijk en het eigen netwerk kan daar vaak niet voldoende bij helpen. Een ambulant begeleider ondersteunt jongeren bij het opbouwen van een zelfredzaam bestaan in Nederland. Deze jongeren komen meestal vanuit de KSO, maar ook vanuit bijvoorbeeld pleegzorg is mogelijk. Hoewel de begeleiding zich meestal richt op jongeren die (on)zelfstandig zijn gaan wonen, is ook individuele hulp na gezinshereniging mogelijk. Aanmelden voor ambulante begeleiding gaat via de toegangsteams van de gemeente.

Meer weten?

Download onderstaande folders of mail Sterk Huis

Aanmelden voor Ambulante Begeleiding Statushouders?

Maak een afspraak bij het toegangsteam van jouw gemeente!